Posted By:-
King Of SMS


One Day ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥

 

   SunO Sab Ki =→→→

 

KarO Apny ♥Dil Ki →

 

πŸ‘ˆβ—€β—€2019 CAMITIπŸ‘ˆβ—€β—€

 

β–Άβ–ΆπŸ‘‰ 520><530><580πŸ‘ˆβ—€β—€

 

Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai

 

No Game Selling

 

No Membership

 

No Fees 

 

;*F*;,<={&}=>,;*S*;

 

{<82>:<55>:<46>}

 

{<85>:<26>:<65>}

 

{=826=554=469=}

 

{=856=261=654=}

 

{=8263=M=6543=}

 

{=8563=+=4693=}

 

{=5544=B=2616=}

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 

HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 

 

FARMULY  DEHKNE  KE

 

 LIYE  HAMRI  SITE

 

πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡

 

πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ

 

πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ

 

VIST KARTE RAHE.THANKS

 

Munir Ahmad 753 @ yahoo.com

 

🌷{ KING OF SMS }🌷

 

🌷🌷 03009018041 🌷🌷

 

🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 


Posted By:-
Irfan Shah


One Day ago

ALL PAKISTAN KO BOHAT BOHAT

F.(8408)  MUBARK HOOO

_______________

IRFAN************SHAH

KEY TARAY

SY SUB KO PYAR
B
ARA

SALAM

-------------------------

FIRST=TANDOLA=ROOT

6562==SY==STR

-----------------

6562X????X=CE.???(7)(63)?

(13)(31)(63)(86)

(18)(81)(36)(68)

CENTER=2.7

FIRST..TANDOLA..817..PASS

---------------------------------

8179X????X=CE.???(5)(84)?

(98)(48)(34)(93)

(89)(84)(43)(39)

CENTER=5.0

FIRST..TANDOLA..840..PASS

---------------------------------

8408X????X=CE.???(7)(77)?

(77)(22)(27)(72)

CENTER=2.7

FIRST..TANDOLA..???..PASS

---------------------------------

FIRST+SEC F ZADA SEC KAM

(77)(22)(27)(72)

CENTER=2.7

INSHALLAH PASS HI PASS.

____________________________________________________________

FIRST=TANDOLA=ROOT

0604==SY==STR

-----------------

5604X????X=CE.????(1)(60)

(10)(01)(60)(06)

(15)(51)(56)(65)

CENTER=1.6

FIRST..TANDOLA..656..PASS

---------------------------------

6562X????X=CE.????(7)(63)

(13)(31)(63)(86)

(18)(81)(36)(68)

CENTER=2.7

FIRST..TANDOLA..817..PASS

---------------------------------

8179X????X=CE.????(5)(84)

(98)(48)(34)(93)

(89)(84)(43)(39)

CENTER=5.0

FIRST..TANDOLA..840..PASS

---------------------------------

8408X????X=CE.????(2)(10)

(10)(01)(60)(06)

(15)(51)(56)(65)

CENTER=2.7

FIRST..TANDOLA..???..PASS

---------------------------------

FIRST+SEC F ZADA SEC KAM

(10)(01)(60)(06)(15)(51)(56)(65)

CENTER=2.7

INSHALLAH PASS HI PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

6562==SY==STR

-----------------

6562X????X=CE.(187)?

(817)(187)(178)

(871)(781)(718)

FIRST--TANDOLA--817--PASS

---------------------------------------

8179X????X=CE.(346)?

(346)(634)(643)

(463)(436)(364)

SECOND--TANDOLA--346--PASS

---------------------------------------

8408X????X=CE.(376)?

(376)(637)(673)

(763)(736)(367)

FIRST--TANDOLA--???--PASS

SECOND--TANDOLA--???--PASS

---------------------------------------

FST+SEC

(376)(637)(673)

(763)(736)(367)

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

6562==SY==STR

-----------------

6562X????X=CE.???(817)

(817)(187)(178)

(871)(781)(718)

FIRST--TANDOLA--817--PASS

---------------------------------------

8179X????X=CE.???(364)

(346)(634)(643)

(463)(436)(364)

SECOND--TANDOLA--346--PASS

---------------------------------------

8408X????X=E.???(576)

(576)(657)(675)

(765)(756)(567)

FIRST--TANDOLA--???--PASS

SECOND--TANDOLA--???--PASS

---------------------------------------

FST+SEC

(576)(657)(675)

(765)(756)(567)

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

{,,IRFAN,,SHAH,,}

03075008116


Posted By:-
Irfan Shah


One Day ago

ALL PAKISTAN KO BOHAT BOHAT

F.(8408)  MUBARK HOOO

_______________

IRFAN************SHAH

KEY TARAY

SY SUB KO PYAR
B
ARA

SALAM

-------------------------

FIRST=SECOND=ROOT

6562==SY==STR

-----------------

656X????X=E.???(910)?

(915)===(910)

SECOND--TANDOLA--915--PASS

---------------------------------------

817X????X=E.???(196)?

(196)===(191)

SECOND--TANDOLA--196--PASS

---------------------------------------

840X????X=E.???(170)?

(170)===(175)

FIRST--TANDOLA--???--PASS

SECOND--TANDOLA--???--PASS

---------------------------------------

FST+SEC

170=175

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

6562==SY==STR

-----------------

656X????X=E.(340)???

(430)(340)(403)

(043)(304)(034)

SECOND--TANDOLA--430--PASS

---------------------------------------

817X????X=E.(365)???

(365)(635)(653)

(563)(356)(536)

SECOND--TANDOLA--365--PASS

---------------------------------------

840X????X=E.(155)???

(155)(515)(551)

FIRST--TANDOLA--???--PASS

SECOND--TANDOLA--???--PASS

---------------------------------------

FST+SEC

(155)(515)(551)

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

6562==SY==STR

-----------------

656X????X=E.???(205)?

(520)(250)(052)

(502)(205)(025)

SECOND--TANDOLA--520--PASS

---------------------------------------

817X????X=E.???(346)?

(346)(634)(643)

(463)(436)(364)

SECOND--TANDOLA--346--PASS

---------------------------------------

840X????X=E.???(814)?

(184)(814)(148)

(840)(481)(418)

FIRST--TANDOLA--???--PASS

SECOND--TANDOLA--???--PASS

---------------------------------------

FST+SEC

(184)(814)(148)

(840)(481)(418)

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

0604==SY==STR

-----------------

5604X652514X=E.36{5668}84

{((6568))}

FIRST..TANDOLA.656..PASS

----------------------------------

6562X652514X=E.42{8179}68

{((8179))}

FIRST..TANDOLA.817..PASS

----------------------------------

8179X652514X=E.53{3691}20

{((3691))}

SECOND..TANDOLA.196..PASS

----------------------------------

8408X652514X=E.54{8633}77

{((8633))}

FIRST..TANDOLA.???..PASS

SECOND..TANDOLA.???..PASS

----------------------------------

FST+SEC BANO

8633=8633

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

6562==SY==STR

-----------------

6562X????=???(538)

(538)(358)(583)

(853)(835)(385)

SECOND--TANDOLA--538--PASS

---------------------------------------

8179X????=???(196)

(196)(916)(169)

(619)(691)(961)

SECOND--TANDOLA--196--PASS

---------------------------------------

8408X????=???(782)

(782)(872)(728)

(278)(287)(827)

FIRST--TANDOLA--???--PASS

SECOND--TANDOLA--???--PASS

---------------------------------------

FST+SEC

(782)(872)(728)

(278)(287)(827)

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

6562==SY==STR

-----------------

6562X????X=E.??(951)??

(915)(195)(951)

(591)(159)(519)

SECOND--TANDOLA--915--PASS

---------------------------------------

8179X????X=E.??(356)??

(365)(635)(653)

(563)(356)(536)

SECOND--TANDOLA--365--PASS

---------------------------------------

8408X????X=E.??(035)??

(053)(503)(350)

(530)(305)(035)

FIRST--TANDOLA--???--PASS

SECOND--TANDOLA--???--PASS

---------------------------------------

FST+SEC

(053)(503)(350)

(530)(305)(035)

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

5455==SY==STR

-----------------

5(45)X1999X=E.809{190}20

(10)(01)(90)(09)(19)(91)

SEC..AKRA.096..PASS

---------------------------------

9(63)X1999X=E.158{601}27

(60)(06)(10)(01)(16)(61)

SEC..AKRA.019..PASS

---------------------------------

5(94)X1999X=E.353{086}64

(80)(08)(60)(06)(86)(68)

FST..AKRA.060..PASS

SEC..AKRA.068..PASS

---------------------------------

0(60)X1999X=E.143{856}03

(85)(58)(86)(65)(56)(68)

FST..AKRA.656..PASS

---------------------------------

6(56)X1999X=E.125{314}59

(13)(31)(34)(43)(14)(41)

SEC..AKRA.430..PASS

---------------------------------

8(17)X1999X=E.115{484}42

(48)(84)(44)

FST..AKRA.840..PASS

---------------------------------

8(40)X1999X=E.639{360}16

(03)(30)(36)(63)(06)(60)

FST..AKRA.???..PASS

SEC..AKRA.???..PASS

---------------------------------

FST+SEC

06=60=30=03=36=63

INSHALLAH PASS HI PASS.

____________________________________________________________

{,,IRFAN,,SHAH,,}

03075008116