Posted By:-
Zubari


30 Days ago

7500 open 0 play k 3 mah bad

4th fig +2 w/home

open 0         link      next7500

 

085062      2057      579684

001134      1368      156070

098471      4691      975299

047197      1368      814328

017222      2479      935779

027261      2479      872005

                 now

004385      3580      wait/????

ab bhi koie kasar rah gai hay?kahan tak

bhagay ga/
Posted By:-
Zubari


30 Days ago

YAR SHAHID BHAI yeh (0358) ka link Goond

ki tarah chipak raha hay.lo.daikho.

Back akra  00, lag janay per same bond same date wohi kahani suna raha hay.

940046      200      0358      837239

070001      1500     0358      348093

560022      7500      0358      841853

930079      1500      0358      512421

190031      40000     0358      035150

940031      15000     0358      184483

                           now

880015      7500      0358      wait/????
Posted By:-
Zubari


30 Days ago

Purani Story (0358) aik new zavia

7500 ka close 3 mah bad 4th no lagnay per

aglay 3 mah bad wohi link.

7500        3mah bad      link       7500

 

249442      818422      0358      871640

973861      424792      0358      319716

001134      156070      0358      856566

156070      856566      0358      530753

530753      894396      0358      654529

328122      507214      0358      487306

858251      303508      0358      319715

560022      793672      0358      187100

178967      326731      0358      326731

                               now

636053      004385      0358      wait/????