Posted By:-
Zaid Salman


171 Days ago

((((((((( HATRICK ROOT ))))))))))))

YEH ROOT SAB DOSTO KE NAAM

P.B 750 TO P.B 750

 

ROOT NO.1

 

16115 X 21262042 = XXXX(378)XX (1ST PASS)

37856 X 21262042 = XXXX(958)XX (1ST PASS)

95889 X 21262042 = XXXX(795)XX (WAIT)

TANDALA = 795

 

ROOT NO.2

CURRENT ROOT 

 

51892 X 158486264 = XXXX(169)XX (1ST PASS)

16929 X 158486264 = XXXX(013)XX (1ST PASS)

01327 X 158486264 = XXXX(112)XX (WAIT)

TANDALA = 112

ROOT NO.1 TANDALA = 795

ROOT NO.2 TANDALA = 112

PASS YAH FAIL

DOSTO AIS SE PHELE BHI EK ROOT MAIN AKRA ( 11 ) BATAYA THA 11 KA AKRA APNI JAGA MAZBOOT HAI LEKIN APP PLAY NAHI KARNA AUR JIS KU PLAY KARNA HAI APNI ZIMEDARI SE LE

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST

SALMAN MEMON
Posted By:-
Zaid Salman


174 Days ago

(((((( SINGLE TANDALA ))))))

 

YEH ROOT SAB DOSTO KE NAAM

 

P.B 750 (EK DRAW CHOR KE) TO P.B 750 (EK DRAW CHOR KE)

 

9639 X 58903229 = XXXX(682)XX (1ST PASS)

6822 X 58903229 = XXXX(378)XX (1ST PASS)

3785 X 58903229 = XXXX(487)XX (WAIT)

1ST TANDALA = 487

PASS YAH FAIL

 

ROOT CHORO SE HOSHIYAR 

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST

SALMAN MEMON

Posted By:-
Zaid Salman


176 Days ago

((((((((((( HYDERABAD TANDALA )))))))))))))

 

CITY == HYDERABAD TO HYDERABAD

YEH ROOT SAB DOSTO KE NAAM 

KUHI APNE PAISE ZAYA NAHI KARE TIME PASS ROOT HAI 


ROOT NO.1

 

3136 X 9430279 = XXXX(335)XXX (1ST PASS)

3357 X 9430279 = XXXX(744)XXX (1ST PASS)

7440 X 9430279 = XXXX(127)XXX (WAIT)

TANDALA = 127 

 

ROOT NO.2 

313603 X 3543765 = XXXX(335)XX (1ST PASS)

335729 X 3543765 = XXXX(744)XX (1ST PASS)

744001 X 3543765 = XXXX(564)XX (WAIT)

TANDALA = 564

 

ROOT NO.1 TANDALA = 127

ROOT NO.2 TANDALA = 564

PASS YAH FAIL

ROOT CHORO SE HOSHIYAR RAHE 

AB DOSTO HYDERABAD TU APNI KAHANI BATA RAHA HAI 

LEKIN GAME KAHA SE LAGNE HAI WOH KISI KU NAHI MALUM

 

DOSTO DUA MAIN YAAD RAKHENA APP KA DOST 

SALMAN MEMON