Posted By:-
Tez Baba


146 Days ago

ASLAM O ALAIKUM 
Aziz dosto
Frist Open Rotine
1-8783 Laga
878x161=141(3)58
Next Darw Open-3-8
Pass-8225
2-8225 Laga
822x161=132(3)42
Next Darw Open-3-8
Pass-3088
3-3088 Laga
308x161=49(5)88
Next Darw Open-5-0
Pass-5894
4-5894 Laga
589x161=94(8)29
Next Darw Open-3-8
Pass-wait
Open
3
8
Prize bond 15000
TEZ BABA
0300-2980667
0300-9102952
Posted By:-
Tez Baba


147 Days ago

ASLAM O ALAIKUM 
Aziz dosto
 
Frist Open Rotine
 
 
 
 
1-8783 Laga
878x161=141(3)58
Next Darw Open-3-8
Pass-8225
 
2-8225 Laga
822x161=132(3)42
Next Darw Open-3-8
Pass-3088
 
3-3088 Laga
308x161=49(5)88
Next Darw Open-5-0
Pass-5894
 
 
 
 
 
 
4-5894 Laga
589x161=94(8)29
Next Darw Open-3-8
Pass-wait
Open
3
8
Prize bond 15000
 
 
TEZ BABA
0300-2980667
0300-9102952
Posted By:-
Tez Baba


176 Days ago

ASLAM O ALAIKUM

Aziz dsoto

 

Coming soon

Prize bond 200

vip tips

 

TEZ BABA

0300-9102952

0300-2980667