Posted By:-
Shabir Ahmed


7 Days ago

Janab Admin Sahab
Payare Bai Iftikhar Ahmed Sial.Amir Shah Sahab.Abid Hussain Abid sahab tamam chahny Wally doston
Assalamo o elikum...
App sub ki kidmat m aik chotta se
200 bond to 200 prsh ha...

2015_________2016______2017
200__________200________200__(1 Patti)
77(14)_______(29)69____??????
14__vs___29___
12__19__42__(49)>>>>>(_49)98__pass
21__91__24__94

44(38)______(71)92_____?????
38__vs___71
37_31_87_81
13_78_81__(73)_>>>>>(73)28__pass

10(58)______(38)52_____??????
58___vs____38
53_58_83_88
85_38_(35)>>>>>>>>>>>(35)___pass

59(26)_____(71)41_______?????
26___vs___71
27__21__67__61
72__12__76__16
Pass ya fail Allah jany
Tandolla/Forcaste
4998____7328
3599____??????
1229__2129
2729__7229
6729__7629
1629__6129
Posted By:-
Shabir Ahmed


26 Days ago

Assalamo Elaikum
Janab Admin Sahab
Graf Masters
Iftikhar Ahmed Sial
Amir Shah
& Members of gruops
Bond 40000/_ m double
Figure akra chor Kar
Back lag Jai to Kia
Hota ha lets see
40900
491^^^^^^✓
5955<<<<<<<
Akra fit from. ( 491 )✓
6066>>(8. draw bad)>>>>>(49)_pass

495 ^^^^^^✓
1155. <<<<<
Akra. Fit. From....( 495)____✓
2166>>( 8 draw bad}>>>>>(59)_pass

489 ^^^^^✓
4188 <<<<<
Akra fit. From (. 489 )_____✓
1900>>>( 8 draw bad )___??????
48_84_49_94_89_98___
Pass ya fail
2)_____
Kisibbe bond m Tandolla k
Bad 713__ya 731 lag Jai to
Cross bond tested sal Kia hotta
Ha lets see
271(731)_____????______????
???? ______????______????
???? _______????______(85)_>>>>_85

227(713)_____????______????
___. ____. ____
____. ______. (48)_>>>> 48

323(713)_____????______????
______. ____. ____
_____. ____. ( 85),>>>>85

326(731). _____. ____
_____. ______. _____
_____. _______. (??)_>>>>??

Matching.....1 & 2 )..48___pass/ fail
W8. ..
Duaon m yad

Shabir Ahmed
Posted By:-
Shabir Ahmed


29 Days ago

Janab Admin Sahab
Iftikhar Ahmed Sial
Amir Shah
Payare dosto
Ebad Munir
Munawar Ali Lakho
Or Dill see chahny wallon
k Nam aik chotti see koshish
Sal ki phelly Patti. Bond
7500 m PESHAWAR game
Play Kar Jai to Bond
40000 last draw m single
Akra..jama 5 & back akra.
Jama. 5 ............Lets see

7500_______40000
9752_______86___(05)__jama 5 (F & B)
3990_______86___(41)__jama 5 (F & B)
8720_______????
Single akra. 86___(5)
back akra___jama (5)
8605___8614
8623___8632
8641___8650
8669___8696
8677___8686
8668__
2)____
Sal ki akhri Patti Hyderbad
750___ka bond khel Jai
To bond 400000 akhri
Patti single close lag raha
Ha....
750. 40000
3618_________8(6)_____cloze 6. Pass
9827_________0(6)_____cloze. 6. Pass
9602________?????_____cloze......
Close. 6. Pass /fail
AkrY 06_16_26_36_46_66_76_86_96
Abhi to party shuru hoi ha
Dua m yad rakhain

Shabir Ahmed