Posted By:-
Sardar Gabbar


268 Days ago

Dosto salam
Bohat sare doston ne message kiya hai ke tuke

aaj kal bohat chal rahe hain koi tuka post karo....!

Un doston ke farmaish pe Hyderabad to Hyderabad

single ring post ker raha hon

Formula see it

Hyd ka 6 figure ka home single open 4fig and 5 figure

jama ka home single close and close se mines one single center...

Lets go

-------------------------------------------------------------
48779(5) = 6 figure home single open (0)
487(79)5 = jama 7 home single close (2)
4(8)7795 = mines one single center (7)

Single tindola (027)
Result hyd 027261 ooooooohhhh
-------------------------------------------------------------
02726(1) = 6 figure home single open (6)
027(26)1 = jama 8 home single close (3)
0(2)7261 = mines one single center (1)

Single tindola (631)
Result hyd 631269 ooooooohhhhh
-------------------------------------------------------------
63126(9) = 6 figure home single open (4)
631(26)9 = jama 8 home single close (3)
6(3)1269 = mines one single center (2)

Single tindola (432)
Result hyd wait ?????????
-------------------------------------------------------------
Lagalo ise pehle ke delar hazrat band kerden

BAQI hum sub ka naseeb figure ke kisi ke pass

garNti nhe hote sub ke sub chor hain Jo fees mang

rahe hain. Agar aisa hota to WO crore pati hote

aap se paise thore maangte....

Dua mein yaad

44444444444333333333322222222

Sardar Gabbar
Posted By:-
Sardar Gabbar


269 Days ago

Salam friends

Best chaal hazur hai

40k to 40k 2011 se

40k 1st draw ke center se mines one or

center ka home surf 2 figures 40k 3rd draw ke zeenat

******************************************
2011
40k 1st draw
4840 :::::::::::::9 3:::::::::::::;
40k 3rd draw
3710 ::::::::::::::3 hit:::::::::::
******************************************
2012
40k 1st draw
5716 ::::::::::::::6 0:::::::::::::
40k 3rd draw
2687 ::::::::::::::6 hit:::::::::::
******************************************
2013
40k 1st draw
0583 ::::::::::::::3 7:::::::::::::
40k 3rd draw
3709 ::::::::::::::37 hit:::::::::
******************************************
2014
40k 1st draw
4956 ::::::::::::::0 4::::::::::::::
40k 3rd draw
2472 ::::::::::::::4 hit::::::::::::
******************************************
2015
40k 1st draw
9460 ::::::::::::::1 5:::::::::::::::
40k 3rd draw
5102 ::::::::::::::51 hit:::::::::::
******************************************
2016
40k 1st draw
1900 ::::::::::::::5 9:::::::::::::::
40k 3rd draw
6560 ::::::::::::::5 hit::::::::::::
******************************************
Now
2017
40k first draw
0351 :::::;;::::::::0 4::::::::::::::
40k 3rd draw
Wait ::::::::::::::? Hit:::::::::::::
******************************************
Dua mein yad

Sardar Gabbar
Posted By:-
Sardar Gabbar


278 Days ago

Salaam friends

open off 2000 se unbreak

1500 3rd Ka 5 figure open off 40000 3rd draw

_____________________________
2000
1500 3rd draw
139296 5th figure off 9
40000 3rd draw
271731 open off pass
_____________________________
2001
1500 3rd draw
743779 5th figure off 7
40000 3rd draw
491067 open off pass
_____________________________
2002
1500 3rd draw
217342 5th figure off 4
40000 3rd draw
308266 open off pass
_____________________________
2003
1500 3rd draw
947873 5th figure off 7
40000 3rd draw
327378 open off pass
_____________________________
2004
1500 3rd draw
480781 5th figure off 8
40000 3rd draw
210706 open off pass
_____________________________
2005
1500 3rd draw
234846 5th figure off 4
40000 3rd draw
879479 open off pass
_____________________________
2006
1500 3rd draw
070001 5th figure off 0
40000 3rd draw
865922 open off pass
_____________________________
2007
1500 3rd draw
348093 5th figure off 9
40000 3rd draw
869860 open off pass
_____________________________
2008
1500 3rd draw
351701 5th figure off 0
40000 3rd draw
695977 open off pass
_____________________________
2009
1500 3rd draw
419264 5th figure off 6
40000 3rd draw
305472 open off pass
_____________________________
2010
1500 3rd draw
782034 5th figure off 3
40000 3rd draw
216626 open off pass
_____________________________
2011
1500 3rd draw
799571 5th figure off 7
40000 3rd draw
371052 open off pass
_____________________________
2012
1500 3rd draw
256095 5th figure off 9
40000 3rd draw
268736 open off pass
_____________________________
2013
1500 3rd draw
319356 5th figure off 5
40000 3rd draw
370978 open off pass
_____________________________
2014
1500 3rd draw
950330 5th figure off 3
40000 3rd draw
247243 open off pass
_____________________________
2015
1500 3rd draw
380897 5th figure off 9
40000 3rd draw
510271 open off pass
_____________________________
2016
1500 3rd draw
348344 5th figure off 4
40000 3rd draw
656030 open off pass
_____________________________
Now 2017
1500 3rd draw
212238 5th figure off 3
40000 3rd draw
Wait ??????
_____________________________

Sardar Gabbar