Posted By:-
Sardar Gabbar


471 Days ago

Salam friends
Link no.2
Single link
750 bond ke 6th figure se ak bar 1 kum 1 bar ak ziyada
______________________________________
370297 7+1=8 single link
Next pass 3818
______________________________________
381865 5-1=4 single link
Next pass 4947
______________________________________
494769 9+1=0 single link
Next pass 0580
______________________________________
058047 7-1=6 single link
Next pass 6244
______________________________________
Now
624455 5+1=6 single link
Next pass wait ????
Inshallah pass
______________________________________
Dosto yah bhe single Hai akalmand ke liye ishara he kafi Hai
Good bye
Posted By:-
Sardar Gabbar


473 Days ago

Salam friends
Work start 750 bond
Bond ke open ke chal
Close se plus one with home two opens
Note: Jo plus one khud Hai wo single link bhe hai
______________________________________
3264 2+1=3/8 open and single link 3
Next pass 3702
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
3702 7+1=8/3 open and single link 8
Next pass 3818
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
3818 8+1=9/4 open and single link 9
Next pass 4947
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
4947 9+1=0/5 open and single link 0
Next pass 0580
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
0580 5+1=6/1 open and single link 6
Next pass 6244
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
Now
6244 2+1=3/8 open and single link 3
Next pass wait ???
Inshallah pass
______________________________________
Dosto open 3/8
Single link 3
Mooj karo
Posted By:-
Sardar Gabbar


481 Days ago

Salaam friends
Sana Pari ne apne hisab se sahe rakha hai par agar mere Nazar se daikhoge to kuch aisa hai
******************************************
4(9)47
8(7)20 yah hai 97 sirf kalti 79
(6)312
(0)351 back 60/10
Yane pcket bane 2 (7910+7960)
Packet dazzzzz 7910
******************************************
0580
8(8)00 yah hai 81 sirf kalti 18
(4)(1)76
(4)981 back 44/94
Yane packet bane 2 (1844+1894)
Packet dazzzzz 1844
******************************************
6244
3210
(2)(1)22 yah hai 16 sirf kalti 61
(2)(6)70 back 22/72
Yane packet bane 2 (6122+6172)
Packet dazzzzz wait???
******************************************

Sardar Gabbar