Posted By:-
Sardar Gabbar


233 Days ago

Salam friends
Work start 750 bond
Bond ke open ke chal
Close se plus one with home two opens
Note: Jo plus one khud Hai wo single link bhe hai
______________________________________
3264 2+1=3/8 open and single link 3
Next pass 3702
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
3702 7+1=8/3 open and single link 8
Next pass 3818
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
3818 8+1=9/4 open and single link 9
Next pass 4947
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
4947 9+1=0/5 open and single link 0
Next pass 0580
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
0580 5+1=6/1 open and single link 6
Next pass 6244
Link bhe pass open bhe pass
______________________________________
Now
6244 2+1=3/8 open and single link 3
Next pass wait ???
Inshallah pass
______________________________________
Dosto open 3/8
Single link 3
Mooj karo
Posted By:-
Sardar Gabbar


241 Days ago

Salaam friends
Sana Pari ne apne hisab se sahe rakha hai par agar mere Nazar se daikhoge to kuch aisa hai
******************************************
4(9)47
8(7)20 yah hai 97 sirf kalti 79
(6)312
(0)351 back 60/10
Yane pcket bane 2 (7910+7960)
Packet dazzzzz 7910
******************************************
0580
8(8)00 yah hai 81 sirf kalti 18
(4)(1)76
(4)981 back 44/94
Yane packet bane 2 (1844+1894)
Packet dazzzzz 1844
******************************************
6244
3210
(2)(1)22 yah hai 16 sirf kalti 61
(2)(6)70 back 22/72
Yane packet bane 2 (6122+6172)
Packet dazzzzz wait???
******************************************

Sardar Gabbar
Posted By:-
Sardar Gabbar


249 Days ago

Salam friends
Bond 15k 4th draw 2000 se in figures ke begair namukamal
(0/9/5/7)
________________________________________________
2000 4th draw
956029 (9/0/5/7)
________________________________________________
2001 4th draw
870518 (9/0/7/5)
________________________________________________
2002 4th draw
855358 (9/0/5/7)
________________________________________________
2003 4th draw
092295 (0/9/7/5)
________________________________________________
2004 4th draw
553808 (0/9/7/5)
________________________________________________
2005 4th draw
456621 (0/9/7/5)
________________________________________________
2006 4th draw
697940 (0/9/7/5)
________________________________________________
2007 4th draw
722523 (0/9/7/5)
________________________________________________
2008 4th draw
521102 (0/9/7/5)
________________________________________________
2009 4th draw
998442 (0/9/7/5)
________________________________________________
2010 4th draw
986589 (0/9/7/5)
________________________________________________
2011 4th draw
106948 (0/9/7/5)
________________________________________________
2012 4th draw
062434 (0/9/7/5)
________________________________________________
2013 4th draw
450492 (0/9/7/5)
________________________________________________
2014 4th draw
968892 (0/9/7/5)
________________________________________________
2015 4th draw
963920 (0/9/7/5)
________________________________________________
2016 4th draw
065699 (0/9/7/5)
________________________________________________
Now 2017 4th draw
Wait ???? (0/9/7/5)
Inshah Allah pass
________________________________________________
00000
99999
77777
55555

Dua Mein Yaad

Sardar Gabbar