Posted By:-
Sardar Gabbar


31 Days ago

Salam friends

Dosto thori se koshish single aakra chal raha hai

inshallah mujhe lag raha hai hit hoga baqi

koshish mere naseeb aapka or Mera

Pehle kisi ne show Kiya ho muzrat

Daikho magic

::::::::::::::::::::::::::::::
629636 middle aakra lo

29 mines 3 26. Single f/s

26
26
26

Result 2643 pass✓✓✓✓✓✓
::::::::::::::::::::::::
264322 middle aakra lo

64 mines 3 61. Single f/s

61
61
61

Result 6118 pass✓✓✓✓✓✓
:::::::::::::::::::::::::::::
Now
082423 middle aakra lo

82 mines 3 79. Single f/s

79
79
79
Result wait ????? Inshallah pass✓✓✓✓
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Single aakra

79 79 79

Play your own risk

Regards Sardar Gabbar
Posted By:-
Sardar Gabbar


42 Days ago

Salam friends

Kuch single link hojaye

15k ke 5th figure ke 1 bar baqi 1 bar khud
______________________________________________
122017 1 baqi 9 single link
(((9)))
4947 pass ✓✓✓
______________________________________________
791005 0 khud 0 single link
(((0)))
0580 pass ✓✓✓
______________________________________________
184483 8 baqi 2 single link
(((2)))
6244 pass ✓✓✓
______________________________________________
945895 9 khud 9 single link
(((9)))
9602 pass ✓✓✓
______________________________________________
389896 9 baqi 1 single Link
(((1)))
1560 pass ✓✓✓
______________________________________________
Now
264322 2 khud 2 single link
(((2)))
Wait ??? Inshallah pass✓✓✓
______________________________________________
Note: dosto 1 round mein open diye the ab single link to aakre have

(((02)))
(((42)))
(((52)))

Single link

2222222222
22222222
222222
2222
22
2
Play your own risk

Regards Sardar Gabbar
Posted By:-
Sardar Gabbar


44 Days ago

Salam friends

Dosto open round current 9602 se 3 open

Pehle kisi ne show kiya ho to muazrat

Pata nhe kisi ke nazar lag gaye hai mere sare root

fail jarahe hai par is bar us nazar lagane wale ka moo kala

Dedicate to our legends
A B Lodhi

Professor M.Sharif B

Ab chalte hain root he ke taraf 4th ke BAQI Len or

usko open se mines karo wo home ke sath or mines one 3 opens
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
9602 // 2 BAQI 8-9=1/6/0
1/6/0
6360 6 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6360 // 0 BAQI 0-6=6/1/5
1/6/5
1802 1 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1802 // 2 BAQI 8-1=7/2/6
7/2/6
2470 2 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2470 // 0 BAQI 0-2=2/7/1
2/7/1
2104 2 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2104 // 4 BAQI 6-2=4/9/3
4/9/3
3898 3 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3898 // 8 BAQI 2-3=1/6/0
1/6/0
1560 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1560 // 0 BAQI 0-1=1/6/0
1/6/0
0043 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
0043 // 3 BAQI 7-0=7/2/6
7/2/6
6355 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6355 // 5 BAQI 5-6=1/6/0
1/6/0
6685 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6685 // 5 BAQI 5-6=1/6/0
1/6/0
6296 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
6296 // 6 BAQI 4-6=2/7/1
2/7/1
2643 √ pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Now
2643 // 3 BAQI 7-2=5/0/4
5/0/4
Wait ????? Inshallah pass
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dosto is bar inshallah win hoge

Open for R.pindi

55555

00000

44444

Dua mein yaad

Play your own risk

Regards Sardar Gabbar