Posted By:-
Sajid Ali


173 Days ago

Assalam-o-alaikum

Dosto aur membro ke liye final game gift

Akre 78.87.84.15.51.47.17.76.82.58.85.80.12.89.34

Back akre 76.67.29.98.89.27.87.38

Tandole 251.256.370.340.

Link 1_2_4_8

Kisi waja se ham game send nahi kar ske

Sab dosto ko game send kardi hai 

La lo aur moj karo

baba Sajid Ali

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


173 Days ago

Assalam-o-alaikum

Dosto aur membro ke liye final game gift

Akre 78.87 15.51.47.17.76.82.58.85.80.12.89.34

Back akre 76.67.29.98.89.27.87.38

Tandole 251.256.370.340.

Link 1_2_4_8

Kisi waja se ham game send nahi kar ske

Sab dosto ko game send kardi hai 

La lo aur moj karo

baba Sajid Ali

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


179 Days ago

Mere piyare piyare bhayo Assalam-o-alaikum

Aj app ke liye singal akra root pesh hai

  {#emotions_dlg.6398-th_dance2}2(18)251  {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

  {#emotions_dlg.372-tunn}akra 18 pas  {#emotions_dlg.372-tunn}

  {#emotions_dlg.PakistanFlag}1(24)485  {#emotions_dlg.PakistanFlag}

  {#emotions_dlg.inshallah(itdunya)}akra 24 pas  {#emotions_dlg.inshallah(itdunya)}

  {#emotions_dlg.14thugg}4(21)278  {#emotions_dlg.14thugg}

  {#emotions_dlg.6398-th_dance2}akra 21 pas  {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

  {#emotions_dlg.372-tunn}0(58)709  {#emotions_dlg.372-fight}

Ab akra 58/58/ win hi win

upset 85/85/08/80/ moj hi moj

Inshallah iss baar bhi dealer bach nahi sakta

Abhi to party shoro hoi hai aage aage dekho hota hai kiya

Aap ka apna dost

Baba sajid ali

03074760680