Posted By:-
Sajid Ali


568 Days ago

Asslam o alaikum

Aap Ki Khidmat Main Akra Root Pesh Hai

          Part One(1)

         32(37)13

         Akra 37 Hit

         05(87)09

        Akra 87 Hit

         10(58)95

Now Akra 58      85   wait

        Root Part Two (2)

         6559(37)

     Akra 37 Pass

        4376(87)

     Akra 87 Pass

        1959(89)

Now Akra 89=98=58=85 Wait

Inshallah Ye Draw Ham Won Kre Ge

Tandola Root Tiyar Hai

Ye Tandola Root Mehnnat Ke Sath Nikala Giya Hai

Aap Ka Apna

Baba Sajid Ali

03074760680

WhatsApp Ke Liye

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


571 Days ago

Asslam o alaikum

Aap Ki Khidmat Main Akra root pesh hai

62(37)56

Akra 37-73<>Akra 37 OK

15(78)31

Akra 78-87<>Akra 87 Hit

12(65)41

Now Akra 65-56 Wait

Hamary Mehnnat Aap Ka Naseeb

Final Game Tiyar Hai

Aap Ka Dost

Baba Sajid Ali

03074760680

Apna WhatsApp

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


572 Days ago

Asslam o alaikum

Today Aap Ki khidmat Maine Akra root pesh hai

27(37)8

Single Akra 37 Hit

47(87)3

Single Akra 87 Hit

79(68)4

Now Akra 68<>86 Wait

Aap Ke Liye Mehnnat Ker Raha Hon

Aage Apne Apne Naseeb Hai

Aap Ka Apne Dost

Baba Sajid Ali

03074760680

Apna WhatsApp

03074760680