Posted By:-
Sajid Ali


562 Days ago

Meri Taraf se tamam Dosto Piyar bhra Assalam-o-Alaikum

Dosto Aap ki khidmat main 4 hand singal Akra root Pesh

(59)331

Single Akra (59) Pass

(55)542

Single Akra (55) PAS

(37)239

Single akra (37) pass

(32)499

Akra 32-23-87-78 Akra 87 Pass

8(18)980

Now Akra 18-81-63-36

Back Akra 82-04-37-73-28-40

Aap ka apna

Baba Sajid Ali 

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


565 Days ago

Asslam o alaikum 

Aap Ki Khidmat Main 6 Hand Single Close Root Pesh Hai

85(8)251

Akra 68<==>Close 8 Pass

 

39(9)077

Akra 59<==>Close 9 Pass

 

86(5)222

Akra 55<==>Close 5 Pass

 

48(7)306

Akra 37<==>Close 7 Pass

 

50(7)214

Akra 87<==>Close 7 Pass

 

32(8)122

VIP SINGLE CLOSE 8 WAIT

Upset Single Close 3 Wait

VIP Single Tandola Tiyar Hai

Offer Offer Offer

Jo Log Teen Pati Gold Game Khelte Hai

Un ko Free Main Game Di Jai Gi

Baba Sajid Ali

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


566 Days ago

Asslam o alaikum

Aap Ki Khidmat Main Akra root pesh hai

Ye Root 1500 se 1500 Lag Raha hai

(63)9093

Akra 63 pass

 (01)6343

Akra 01 pass

(93)2499

Now Akra 93-39-78 wait

Jin Logo Ne Hamare Sath Rabta Kiya Hai

Un ko final game send ker di gai Hai

Jo Iss Draw Main Inshallah Won Ho Gi

Baba Sajid Ali

03074760680