Posted By:-
Sajid Ali


160 Days ago

Assalam-O-alaikum

App ke liye akre ka root pash hai

(79)9

24 97 79

Akra 24 pas

(94)5

94 49 44

Akra 94 pas

(33)9

83 38 33

Akra 38 pas

(63)9

Now akra  63 .36

upset 13 68 wait

Vip game aur root ke liye call kare

App ka apna dost

Baba sajid ali

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


162 Days ago

assalam-o-alaikum

app ke liye akre ka root pesh hai

08(50)62

akra 05-50=pas

0850(62)

akra 62-26=pas

57(96)84

akra 96-69=pas

5796(84)

now akra 84-48 wait

upset akra 57-75

vip root ke liye rabta kare

ap ka apna dost

baba sajid ali

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


164 Days ago

 assalam-o-alaikum

dosto app ki khidmat main 9 hand per link paish hai

(ao dekhe)

 (50)39

link 5-0= akra 35

link 5 won

(48)61

link 4-8=akra 94

link 4 won

(65)59

link 6-5=akra 96

link 6 won

(96)65

link 9-6=akra 63

link 6 won

(19)93

link 1-9=akra 18

link 1 won

(26)63

link 2-6=akra 24

link 2 won

(27)89

link 2-7=21

link 2 won

(84)96

link 8-4=akra 38

link 8 won

(43)76

now link 4-3 wait

inshallah iss baar bhi root win hi win hoga

app ka apna

 baba sajid ali

03074760680