Posted By:-
Sajid Ali


196 Days ago

Asslam o alaikum

Aap Ki Khidmat Main Akra root pesh hai

Ye Root 1500 se 1500 Lag Raha hai

(63)9093

Akra 63 pass

 (01)6343

Akra 01 pass

(93)2499

Now Akra 93-39-78 wait

Jin Logo Ne Hamare Sath Rabta Kiya Hai

Un ko final game send ker di gai Hai

Jo Iss Draw Main Inshallah Won Ho Gi

Baba Sajid Ali

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


198 Days ago

Asslam o alaikum

Aap Ki Khidmat Main Akra Root Pesh Hai

          Part One(1)

         32(37)13

         Akra 37 Hit

         05(87)09

        Akra 87 Hit

         10(58)95

Now Akra 58      85   wait

        Root Part Two (2)

         6559(37)

     Akra 37 Pass

        4376(87)

     Akra 87 Pass

        1959(89)

Now Akra 89=98=58=85 Wait

Inshallah Ye Draw Ham Won Kre Ge

Tandola Root Tiyar Hai

Ye Tandola Root Mehnnat Ke Sath Nikala Giya Hai

Aap Ka Apna

Baba Sajid Ali

03074760680

WhatsApp Ke Liye

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


201 Days ago

Asslam o alaikum

Aap Ki Khidmat Main Akra root pesh hai

62(37)56

Akra 37-73<>Akra 37 OK

15(78)31

Akra 78-87<>Akra 87 Hit

12(65)41

Now Akra 65-56 Wait

Hamary Mehnnat Aap Ka Naseeb

Final Game Tiyar Hai

Aap Ka Dost

Baba Sajid Ali

03074760680

Apna WhatsApp

03074760680