Posted By:-
Sajid Ali


42 Days ago

Assalam-O-Alaikum{#emotions_dlg.salam(itdunya)2}

Aap Ki Khidmat Main Single Cloze Ka Root Pesh Ker Raha Hon

3237(1)3

{#emotions_dlg.372-tunn}Single Close 1 <> Akra 31 Pass {#emotions_dlg.372-tunn}

5716(8)3

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}Single Close 8 <> Akra 38 Won{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

3399(0)4

{#emotions_dlg.14thugg}Single Close 0 <> Akra 30 Hit{#emotions_dlg.14thugg}

8143(2)8

Ab Single Cloze 2 2 2 2 2 2 2 2{#emotions_dlg.inshallah(itdunya)}

Dosto Ager Upset Ho To 7 7 7 7 7 7 7 7 

Sub Dosto Ke Liye Game Tiyar Hai 

Mehnnat Meri Naseeb Aap Ka

Aap Ka Apna

Sajid Ali

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


42 Days ago

Assalam-O-Alaikum

First Aur Second Akre Ka Root Pesh ker Raha hon

6(38)(9)01

Cloze 3-8

Open 9 <> Akre 93-98

Akra 98 Pass hi Pass

3(19)(3)56

Cloze 1-9

Open 3 <> Akre 31-39

Akra 31 Won hi Won

6(83)(3)08

Cloze 8-3

Open 3 <> Akre 33-38

Akra 38 Hit Hi Hit

8(18)(1)27

Cloze 1-8

Single Open 1 <> 11-18

Second Akra 11 Pass

8(80)(6)75

Now Cloze 8-0

NOW Open 6 <> Akre 68-60

Upset Akre 86-06-18-81

Mehnnat Meri Naseeb Aap Ka

Final Game Tiyar Hai Jo Inshallah Iss Draw Per Won Hogi

Aap Ka Dost

Sajid Ali 

03074760680
Posted By:-
Sajid Ali


43 Days ago

Assalam-O-Alaikum{#emotions_dlg.salam(itdunya)2}

Aap Ki Khidmat Main Single Cloze Ka Root Pesh Ker Raha Hon

3237(1)3

{#emotions_dlg.372-tunn}Single Close 1 <> Akra 31 Pass {#emotions_dlg.372-tunn}

5716(8)3

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}Single Close 8 <> Akra 38 Won{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

3399(0)4

{#emotions_dlg.14thugg}Single Close 0 <> Akra 30 Hit{#emotions_dlg.14thugg}

8143(2)8

Ab Single Cloze 2 2 2 2 2 2 2 2{#emotions_dlg.inshallah(itdunya)}

Dosto Ager Upset Ho To 7 7 7 7 7 7 7 7 

Sub Dosto Ke Liye Game Tiyar Hai 

Mehnnat Meri Naseeb Aap Ka

Aap Ka Apna

Sajid Ali

03074760680