Posted By:-
Rana Tanveer


One Day ago

Ghrat Man A.B Lodhi Sahab Syad ijaz Shah Asslaam O Alikum Mein Kafi Tim Se Lodhi Site Visat Kar Raha Ho Me Ne Aj Tak Ijaz Shah Jesa Player Nehi Dykha jes Ki Game Mein Inam Win HOta Hai 

Very Nic Player   Goooood Game

Hyadrabad To Multan Singal Jma Hyadrabad Me 4 Ka Hom 9 Lagi Phir 5 K Bad 4 Jma Lagi Ab 2 Lagi Hoi Ha Same Multan Bhi Aysa Hi Kar Raha Hai 

Haydrabad

58=Jmaaaaaa 4 

81=jmaaaaaa 9 HOM

05=jmaaaaaa 5

31=jmaaaaaa 4

74=jmaaaaaa 2

Akra Jma Ki Tarteeb

4....9....5....4....2

Multan

26=Jmaaaaaa 8

30=Jmaaaaaa 3 HOM

41=Jmaaaaaa 5

76=Jmaaaaaa 4

??=Jmaaaaaa 2

Akra Jma Ki Tarteeb

8....3....5....4....2

Multan

SINGAL JMA 2

 >>----56--->>

 02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,65

 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,74

 38,,,,,,,,,,,,,,,,,,,83

 47,,,,,,,,,,,,,,,,,,92

Menhat Mari Thi Agay Ap  Ka Naseb 

City Mulan Bond 40000 Premium

Wite

Rana Tanveer
Posted By:-
Rana Tanveer


4 Days ago

Ye Jma Ka Formula Admin Ijaz Shah Ki  Nazar Karta  Hun

Multan Last 4 Lagy To Back Jma

28{30}---JMA 3

99{84}---JMA 3

86{41}---JMA 5

79{95}---JMA 5

93{57}---JMA 3

??{??}---JMA 3

Back Akra Jma 3

03-12-21-30-39-48

57-66-75-84-93

Rana Tanveer 
Posted By:-
Rana Tanveer


10 Days ago

Admin Ijaz Shah ki Khidmaat Mein

Akry ki Jma Pash ha

Hyadrabad To Hyadrabad

7 Caloz Lag Jay To Naxt Jma

(95) 5 Jma

(73) 1 Jma

(12) 3 Jma

=========

(41) 5 Jma

(06) 6 Jma

(??) 8 Jma

08-17-26-35-44-53

62-71-80-89-98 

Rana Tanveer