Posted By:-
Rafaqat


289 Days ago

MUZAFARABAD 15000 02-01-2018

MERI TARF SE YA AKRY OFF HAIN

SIRF AIK CHOTI C MEHNT HAI

NOTE KR LAIN

MAI INKO PLAY NHI KRU GA

00-03-06-07-08-09

30-33-36-37-38-39

60-63-66-67-68-69

70-73-76-77-78-79

80-83-86-87-88-89

90-93-96-97-98-99

APKA BHAI

RAFAQAT ALI

0321-9489640

Posted By:-
Rafaqat


307 Days ago

LAHORE 200 15-12-2017

MERI TARF SE YA AKRY OFF HAIN

SIRF AIK CHOTI C MEHNT HAI

NOTE KR LAIN

MAI INKO PLAY NHI KRU GA

10-11-13-14-15-19

00-01-03-04-05-09

30-31-33-34-35-39

40-41-43-44-45-49

50-51-53-54-55-59

90-91-93-94-95-96

APKA BHAI

RAFAQAT ALI

0321-9489640
Posted By:-
Rafaqat


319 Days ago

YA POST NOOR MULTANI BHAI K NAME

40,000 FAISALABAD LINK

NOTE KR LO FRIENDS

1-6-4-9

1-6-4-9

1-6-4-9

1-6-4-9

APKA BHAI 

RAFAQAT ALI

0321-9489640