Posted By:-
Owais Ahmed


954 Days ago

Dotson aj Mai apko AIK BAT BATATA HONOPEN KOI B BAND NAHI HOTA YAAD RAKHNAPRIZE BOND YE NAHI DEKHTA K NUMBER YE BAND HAI YE KHOLA HAIWO GAMER NAHI JO YE KEHTA HAI YE ROOT OPEN BAND A RAHA HAIAse to 10 k 10 open band Mai kar deta HON TO YE KAYA SATAT BANK SUBHA DRAW NAHI KARE GA BATAO MUJHEUB SONHO OPEN KESEY BAND HOTY HAIN OR ISKO KEHTY HAI K OPEN YE NAHI AYEGA AGR AYEGA TO OPEN KA ROOT BREAK KAREGAROOT SHOW KARNY SE MAZRAT KION K ROOT BHT LAMBA LIKHNA PARHTA HAI ISLIYE BHT TIME LAG JAYEGA59=234789=OPEN NEXT DRAW=99PASS OPEN99=162738=OPEN NEXT DRAW=80PASS OPEN80=278349=OPEN NEXT DRAW=77PASS OPEN77=123678=OPEN NEXT DRAW=74PASS OPEN74=901456=OPEN NEXT DRAW=19 PASS OPEN19=123678=OPEN NEXT DRAW=29 PASS OPEN29=234789=OPEN NEXT DRAW=48PASS OPEN48=789234=NEXT DRAW OPEN=32PASS OPEN32=234789=NEXT DRAW OPEN=36PASS OPEN36=901456=NEXT DRAW OPEN=53PASS OPEN53=567012=NEXT DRAW OPEN=19PASS OPEN19=678123=NEXT DRAW OPEN=71PASS OPEN71=345890=NEXT DRAW OPEN=94PASS OPEN94=789234=NEXT DRAW OPEN=37 PASS OPEN37=234789=NEXT DRAW OPEN=93PASS OPEN93=890345=NEXT DRAW OPEN=34PASS OPEN34=901456=NEXT DRAW OPEN=65PASS OPEN65=678123=NEXT DRAW OPEN=38PASS OPEN38=345890=NEXT DRAW OPEN=06PASS OPEN06=123678=NEXT DRAW OPEN=38PASS OPEN38=456901=NEXT DRAW OPEN=02PASS OPEN02=123678=NEXT DRAW OPEN=72PASS OPEN72=012567=NEXT DRAW OPEN=16PASS OPEN16=678123=NEXT DRAW OPEN=71PASS OPEN71=456901=NEXT DRAW OPEN=12PASS OPEN12=345890=NEXT DRAW OPEN=49PASS OPEN49=789234=NEXT DRAW OPEN=87PASS OPEN87=123678=NEXT DRAW OPEN=63PASS OPEN63=013568=NEXT DRAW OPEN=03PASS03=273849=NEXT DRAW OPEN=49PASS49=234789=NEXT DRAW OPEN=79PASS79=012567=NEXT DRAW OPEN=05PASS05=123678=Next DRAW OPEN=88PASS88=234789=NEXT DRAW OPEN=41PASS

234789=Next DRAW open=49 pass

OWAIS AHMED03434010299
Posted By:-
Owais Ahmed


954 Days ago

Dotson aj Mai apko AIK BAT BATATA HONOPEN KOI B BAND NAHI HOTA YAAD RAKHNAPRIZE BOND YE NAHI DEKHTA K NUMBER YE BAND HAI YE KHOLA HAIWO GAMER NAHI JO YE KEHTA HAI YE ROOT OPEN BAND A RAHA HAIAse to 10 k 10 open band Mai kar deta HON TO YE KAYA SATAT BANK SUBHA DRAW NAHI KARE GA BATAO MUJHEUB SONHO OPEN KESEY BAND HOTY HAIN OR ISKO KEHTY HAI K OPEN YE NAHI AYEGA AGR AYEGA TO OPEN KA ROOT BREAK KAREGAROOT SHOW KARNY SE MAZRAT KION K ROOT BHT LAMBA LIKHNA PARHTA HAI ISLIYE BHT TIME LAG JAYEGA59=234789=OPEN NEXT DRAW=99PASS OPEN99=162738=OPEN NEXT DRAW=80PASS OPEN80=278349=OPEN NEXT DRAW=77PASS OPEN77=123678=OPEN NEXT DRAW=74PASS OPEN74=901456=OPEN NEXT DRAW=19 PASS OPEN19=123678=OPEN NEXT DRAW=29 PASS OPEN29=234789=OPEN NEXT DRAW=48PASS OPEN48=789234=NEXT DRAW OPEN=32PASS OPEN32=234789=NEXT DRAW OPEN=36PASS OPEN36=901456=NEXT DRAW OPEN=53PASS OPEN53=567012=NEXT DRAW OPEN=19PASS OPEN19=678123=NEXT DRAW OPEN=71PASS OPEN71=345890=NEXT DRAW OPEN=94PASS OPEN94=789234=NEXT DRAW OPEN=37 PASS OPEN37=234789=NEXT DRAW OPEN=93PASS OPEN93=890345=NEXT DRAW OPEN=34PASS OPEN34=901456=NEXT DRAW OPEN=65PASS OPEN65=678123=NEXT DRAW OPEN=38PASS OPEN38=345890=NEXT DRAW OPEN=06PASS OPEN06=123678=NEXT DRAW OPEN=38PASS OPEN38=456901=NEXT DRAW OPEN=02PASS OPEN02=123678=NEXT DRAW OPEN=72PASS OPEN72=012567=NEXT DRAW OPEN=16PASS OPEN16=678123=NEXT DRAW OPEN=71PASS OPEN71=456901=NEXT DRAW OPEN=12PASS OPEN12=345890=NEXT DRAW OPEN=49PASS OPEN49=789234=NEXT DRAW OPEN=87PASS OPEN87=123678=NEXT DRAW OPEN=63PASS OPEN63=013568=NEXT DRAW OPEN=03PASS03=273849=NEXT DRAW OPEN=49PASS49=234789=NEXT DRAW OPEN=79PASS79=012567=NEXT DRAW OPEN=05PASS05=123678=Next DRAW OPEN=88PASS88=234789=NEXT DRAW OPEN=41PASS

234789=Next DRAW open=49 pass

OWAIS AHMED03434010299
Posted By:-
Owais Ahmed


954 Days ago

Dotson aj Mai apko AIK BAT BATATA HONOPEN KOI B BAND NAHI HOTA YAAD RAKHNAPRIZE BOND YE NAHI DEKHTA K NUMBER YE BAND HAI YE KHOLA HAIWO GAMER NAHI JO YE KEHTA HAI YE ROOT OPEN BAND A RAHA HAIAse to 10 k 10 open band Mai kar deta HON TO YE KAYA SATAT BANK SUBHA DRAW NAHI KARE GA BATAO MUJHEUB SONHO OPEN KESEY BAND HOTY HAIN OR ISKO KEHTY HAI K OPEN YE NAHI AYEGA AGR AYEGA TO OPEN KA ROOT BREAK KAREGAROOT SHOW KARNY SE MAZRAT KION K ROOT BHT LAMBA LIKHNA PARHTA HAI ISLIYE BHT TIME LAG JAYEGA59=234789=OPEN NEXT DRAW=99PASS OPEN99=162738=OPEN NEXT DRAW=80PASS OPEN80=278349=OPEN NEXT DRAW=77PASS OPEN77=123678=OPEN NEXT DRAW=74PASS OPEN74=901456=OPEN NEXT DRAW=19 PASS OPEN19=123678=OPEN NEXT DRAW=29 PASS OPEN29=234789=OPEN NEXT DRAW=48PASS OPEN48=789234=NEXT DRAW OPEN=32PASS OPEN32=234789=NEXT DRAW OPEN=36PASS OPEN36=901456=NEXT DRAW OPEN=53PASS OPEN53=567012=NEXT DRAW OPEN=19PASS OPEN19=678123=NEXT DRAW OPEN=71PASS OPEN71=345890=NEXT DRAW OPEN=94PASS OPEN94=789234=NEXT DRAW OPEN=37 PASS OPEN37=234789=NEXT DRAW OPEN=93PASS OPEN93=890345=NEXT DRAW OPEN=34PASS OPEN34=901456=NEXT DRAW OPEN=65PASS OPEN65=678123=NEXT DRAW OPEN=38PASS OPEN38=345890=NEXT DRAW OPEN=06PASS OPEN06=123678=NEXT DRAW OPEN=38PASS OPEN38=456901=NEXT DRAW OPEN=02PASS OPEN02=123678=NEXT DRAW OPEN=72PASS OPEN72=012567=NEXT DRAW OPEN=16PASS OPEN16=678123=NEXT DRAW OPEN=71PASS OPEN71=456901=NEXT DRAW OPEN=12PASS OPEN12=345890=NEXT DRAW OPEN=49PASS OPEN49=789234=NEXT DRAW OPEN=87PASS OPEN87=123678=NEXT DRAW OPEN=63PASS OPEN63=013568=NEXT DRAW OPEN=03PASS03=273849=NEXT DRAW OPEN=49PASS49=234789=NEXT DRAW OPEN=79PASS79=012567=NEXT DRAW OPEN=05PASS05=123678=Next DRAW OPEN=88PASS88=234789=NEXT DRAW OPEN=41PASS

234789=Next DRAW open=49 pass

OWAIS AHMED03434010299