Posted By:-
Mier Murtaza


212 Days ago

786

aslamu alikum

all friend tu brdar iftikharahmed sial sahib

750=tu=750

karachi=tu=karachi

 f=link root=750=men jab bie karachi=men

 jo be beek akda lgh jay

tu wo kud or us ke hom

fast agliy karachi men link lag rha hin

750=karachi=2003=men=se=istart

0707=

2007=2484=0=5=2=7=pass=2

2009=4145=8=9=3=4=pass=4

2010=0636=4=5=0=9=pass=0

2012=1361=3=8=1=6=pass=3

2013=6237=6=1=1=6=pass=6

2014=8529=3=8=7=2=pass=8

2016=3264=2=9=4=7=pass=2

2019=1611=6=1=4=9=pass=6

2020=new fast link=1=6=1=6

agar=laak=hua=tu

111111111111111

666666666666666

pass=ya fiel laak ap ka

mier.muertaza

                                                                           mb=03033768268


Posted By:-
Mier Murtaza


219 Days ago

786

aslamu alikum

all friend tu brdar iftikharahmed sial sahib

750=tu=750

karachi=tu=karachi

 f=link root=750=men jab bie karachi=men

 jo be sintar lgh jay

tu wo kud or tien bdani hen

fast agliy karachi men link lag rha hi

750=karachi=2003=men=

0707=

2007=2484=0=1=2=3=pass=2

2009=4145=8=9=0=1=pass=1

2010=0636=4=5=6=7=pass=6

2012=1361=3=4=5=6=pass=3

2013=6237=6=7=8=9=pass=6

2014=8529=3=4=5=6=pass=5

2016=3264=2=3=4=5=pass=2

2019=1611=6=7=8=9=pass=6

2020=new fast link=1=2=3=4

pass=ya fiel laak ap ka

mier.muertaza

                                                       mb=03033768268
Posted By:-
Mier Murtaza


219 Days ago

786

aslamu alikum

all friend tu brdar iftikharahmed sial sahib

750=tu=750

karachi=tu=karachi

 f=link root=750=men jab bie karachi=men

 jo be sintar lgh jay

tu wo kud or tien bdani hen

fast agliy karachi men link lag rha hi

750=karachi=2003=men=

0707=

2007=2484=0=1=2=3=pass=2

2009=4145=8=9=0=1=pass=1

2010=0636=4=5=6=7=pass=6

2012=1361=3=4=5=6=pass=3

2013=6237=6=7=8=9=pass=6

2014=8529=3=4=5=6=pass=5

2016=3263=2=3=4=5=pass=2

2019=1611=6=7=8=9=pass=6

2020=new fast link=1=2=3=4

pass=ya fiel laak ap ka

mier.muertaza

mb=03033768268