Posted By:-
King Of SMS


140 Days ago

 ♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
β—€β—€πŸ‘‰ 2020 CAMITIπŸ‘ˆβ—€β—€
β–Άβ–ΆπŸ‘‰ β—€428β–Άβ—€448β–ΆπŸ‘ˆβ—€β—€
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
  SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
No Game Selling
No Membership
No Fees 
+~+~+~+~++~+~+~+~++~+~+~+~+
;*β—€Fβ–Ά*;,<=β—€&β–Ά=>,;*β—€Sβ–Ά*;
+~+~+~+~++~+~+~+~++~+~+~+~+
β—€59β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€26β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€06β–Ά
β—€89β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€49β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€60β–Ά
β—€595β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€261β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€065β–Ά
β—€897β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€497β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€605β–Ά
β—€5958β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€0650β–Ά
β—€8979β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€6050β–Ά
β—€4974β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€2612β–Ά
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
Posted By:-
King Of SMS


149 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
πŸ‘‰πŸ‘‰Routin UpdateπŸ‘ˆπŸ‘ˆ
SunO Sub Ki =→→→
KarO Apny Dil Ki ♥→
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
 Link Rout ...... 
2000 say 2020 tak sirf 4 bar Fail howa hai Link 
123479 COD Peshawar
PESHAWAR TO PESHAWAR
03-01-2000 914027πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
17-04-2000 752300πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-08-2000 210343πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-12-2000 984540πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
02-05-2001 725928πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-09-2001 491067πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-03-2002 193904πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
02-07-2002 228039πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-01-2003 406685πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-09-2003 327378πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-03-2004 262069πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
02-07-2004 671530πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-03-2005 705328πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-08-2005 530753πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
02-01-2006 412792πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-06-2006 946113πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-03-2007 495417πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
16-04-2007 278416πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-02-2008 975299πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
16-06-2008 571928πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
02-01-2009 904860πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-07-2009 103583πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-02-2010 399077πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-09-2010 819421πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
03-01-2011 018847πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
16-05-2011 466063πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-12-2011 984518πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-05-2012 639187πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
17-12-2012 663354πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar Fail
15-01-2013 714654πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-04-2013 894662πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-08-2013 319356πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
03-03-2014 495678πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-05-2014 930079πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
04-08-2014 701495πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-10-2014 409087πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
16-02-2015 446906πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-06-2015 826837πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-09-2015 105895πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-02-2016 748085πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
16-05-2016 920143πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-09-2016 385257πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-12-2016 162569πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-02-2017 872005πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
17-04-2017 058047πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar Fail
12-06-2017 570672πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-08-2017 671711πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-11-2017 180231πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
01-02-2018 004385πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar Fail
01-06-2018 680868πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar Fail
15-01-2019 479780πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
15-08-2019 438068πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
16-12-2019 389955πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
04-05-2020 473331πŸ‘ˆ====πŸ‘‰137249βœ“ COD Peshawar
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
==================================================
 ♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
  SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
+~+~+~+~+2000 say 2020+~+~+~+~+
 
jab bhi city peshawar me jora ya sami jora lag jae tu next peshawar mai code link 678901
 
peshawar code link 678901..Next pes
7259=code link 678901=49 LINK PASS
4910=code link 678901=19 LINK PASS
9461=code link 678901=49 LINK PASS
4954=code link 678901=27 LINK PASS
2784=code link 678901=97 LINK PASS
6633=code link 678901=71 LINK PASS
4956=code link 678901=93 LINK PASS
3852=code link 678901=16 LINK PASS
1625=code link 678901=87 LINK PASS
0580=code link 678901=18 LINK PASS
0043=code link 678901=68 LINK PASS
3899=code link 678901=47 LINK PASS
LINK AKRA 678901.......
 HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Posted By:-
King Of SMS


151 Days ago

 ♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
β—€β—€πŸ‘‰ 2020 CAMITIπŸ‘ˆβ—€β—€
β–Άβ–ΆπŸ‘‰ β—€428β–Άβ—€448β–ΆπŸ‘ˆβ—€β—€
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
  SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
66 ka akra sekend Mubarak 
+~+~+~+~++~+~+~+~++~+~+~+~+
;*β—€Fβ–Ά*;,<=β—€&β–Ά=>,;*β—€Sβ–Ά*;
+~+~+~+~++~+~+~+~++~+~+~+~+
β—€02β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€93β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€37β–Ά
β—€45β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€88β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€18β–Ά
β—€029β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€931β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€379β–Ά
β—€459β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€889β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€180β–Ά
β—€0292β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€1809β–Ά
β—€4595β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€3793β–Ά
β—€8899β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€9319β–Ά
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _