Posted By:-
Kamer Shah


5 Days ago

Admin Ijaz Shah Ki Khidmaat Mein 1 Nuwab Totka Pash Hai

BOND 750 SY KURANT ME AKRA HIT

91{13}13:31:63:36:68

31 OK


16{33}33:88:38:83

83 OK


40{90}90:09/40/04

04 OK


79(51)51:15:01:10:06

51 OK


85(29)29:92:79:97:74

74 OK


70(58)58:85:08:80:03

F 58  S 03 OK


62(37)37:73:87:78:82

Multaan 40000 Wite

Kamer Shah
Posted By:-
Kamer Shah


9 Days ago

Final shat

f 99>---------->49

994>------------->494

kamer Shah
Posted By:-
Kamer Shah


15 Days ago

Admin Ijaz Shah And All Vister

Asslaam O Alikum

Syad Ijaz Shah Mein Bhi Man Gya Ho Ap Game Me Ustadu K Bhi Ustad Ho 

42[8853]Akra 88--38

370[9]Centar 9/4

889>>->>389

884>>->>384

[389]Hit


46[6063]Akra 60--30

000[5]Centar 5/0

605>>->>305

600>>->>300

[305]Hit


79[9571]Akra 95--15

058(3]Centar 3/8

953>>->>153

958>>->>158

[958]Hit


94[5437]Akra 54--74

057[9]Centar 9/4

549>>->>749

544>>->>744

[744]Hit


33[9904]Akra 99--49

268[7]Centar 7/2

997>>->>497

992>>->>492

[??]Wite

Kamer Shah