Posted By:-
Irfan Shah


28 Days ago

FIRST=TANDOLA=ROOT

0604==SY==STR

-----------------

560X????X=E.?(656)??

(656)*=*(566)

FIRST--TANDOLA--656--PASS

--------------------------------------

656X????X=E.?(187)??

(817)*=*(187)

FIRST--TANDOLA--817--PASS

--------------------------------------

817X????X=E.?(480)??

(840)*=*(480)

FIRST--TANDOLA--840--PASS

--------------------------------------

840X????X=E.?(479)??

(479)*=*(749)

FIRST--TANDOLA--479--PASS

--------------------------------------

479X????X=E.?(???)??

(???)*=*(???)

FIRST--TANDOLA--???--PASS

--------------------------------------

KHUSH KHABRI.

MEMBER SHIP FEES/=5000 KAR DI GAI HAI

ROOOOT KA SAT TWO TANDOLA HASIL KARA.

 VIP TWO 4CAST INSHALLAH WIN

WITH ROOT KA SAT HASIL KARA

CALL ME

---------------------------

{,,IRFAN,,SHAH,,}

03075008116
Posted By:-
Irfan Shah


28 Days ago

FIRST=AKRA=ROOT

0604==SY==STR

-----------------

56X????X=CE.71{5356}4

{((5356))}

FIRST..AKRA..65..PASS

----------------------------------

65X????X=CE.13{8841}4

{((8841))}

FIRST..AKRA..81..PASS

----------------------------------

81X????X=CE.33{4815}7

{((4815))}

FIRST..AKRA..84..PASS

----------------------------------

84X????X=CE.38{7242}4

{((7242))}

FIRST..AKRA..47..PASS

----------------------------------

47X????X=CE.29{7900}7

{((7900))}

FIRST..AKRA..??..PASS

----------------------------------

FIRST AKRA BANO=7900

79-97-90-09-07-70-00

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________
Posted By:-
Irfan Shah


28 Days ago

FIRST=SECOND=ROOT

0604==SY==STR

-----------------

06X55524X=E.36{96596}9

{((96596))}

FIRST..TANDOLA.656..PASS

----------------------------------

65X5552X=E.13{302343}7

{((302343))}

SECOND..TANDOLA.430..PASS

----------------------------------

81X5552X=E.20{22408}8

{((22408))}

FIRST..TANDOLA..840..PASS

----------------------------------

84X5552X=E.21{74991}1

{((74991))}

FIRST..TANDOLA.479..PASS

----------------------------------

47X5552X=E.68{09177}1

{((09177))}

FIRST..TANDOLA.???..PASS

SECOND..TANDOLA.???..PASS

----------------------------------

FST+SEC BANO=09177

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________