Posted By:-
Irfan Shah


6 Days ago

IRFAN************SHAH

KEY TARAY

SY SUB KO PYAR
B
ARA

SALAM

-------------------------

FIRST=TANDOLA=ROOT

3088==SY==STR

-----------------

3088XCODEX=E.?{19}{58}??

{((58))}

{589}=={581}

FST..TANDOLA.589..PASS

-----------------------------------

5894XCODEX=E.?{56}{54}??

{((54))}

{545}=={546}

FST..TANDOLA.545..PASS

-----------------------------------

5455XCODEX=E.?{03}{96}??

{((96))}

{963}=={960}

FST..TANDOLA.963..PASS

-----------------------------------

9639XCODEX=E.?{41}{59}??

{((59))}

{594}=={591}

FST..TANDOLA.594..PASS

-----------------------------------

5949XCODEX=E.?{45}{93}??

{((93))}
{934}=={936}

FST..TANDOLA.???..PASS

-----------------------------------

FST+SEC

SINGLE AKRA FIRST

93=93=93

934==936

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

5894==SY==STR

-----------------

589XCODEX=E.???{456}??

{546}{456}{564}

{465}{645}{654}

SEC..TANDOLA.546..PASS

-----------------------------------

545XCODEX=E.???{936}??

{963}{693}{936}

{639}{369}{396}

FST..TANDOLA.963..PASS

-----------------------------------

963XCODEX=E.???{594}??

{594}{954}{549}

{495}{945}{459}

FST..TANDOLA.594..PASS

----------------------------------

594XCODEX=E.???{333}??

{333}{333}{333}

FST..TANDOLA.???..PASS
SEC..TANDOLA.???..PASS

-----------------------------------

SINGLE FST+SEC

333=333=333

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

5455==SY==STR

-----------------

5455XCODEX=E.??{9016}

{0966}=={9066}

{0916}=={9016}

SEC..4CAST.0966..PASS

-----------------------------------

9639XCODEX=E.??{6830}

{6830}=={8630}

{6880}=={8680}

SEC..4CAST.6830..PASS

----------------------------------

5949XCODEX=E.??{0262}

{0262}=={0212}

{2062}=={2012}

FST..4CAST.???..PASS
SEC..4CAST.???..PASS

-----------------------------------

FST+SEC

026=021=206=201

0262=0212=2062=2012

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

5455==SY==STR

-----------------

545XCODEX=E.??{0966}

{((0966))}

SEC..4CAST.0966..PASS

-----------------------------------

963XCODEX=E.??{6830}

{((6830))}

SEC..4CAST.6830..PASS

----------------------------------

594XCODEX=E.??{0262}

{((6872))}

FST..4CAST.???..PASS
SEC..4CAST.???..PASS

-----------------------------------

FST+SEC

687=6872

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=TANDOLA=ROOT

8800==SY==STR

-----------------

8800XCODEX=E.???{742}??

{(247)}==={(242)}

{(742)}==={(747)}

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

FIRST..TANDOLA.247..PASS

-----------------------------------

2470XCODEX=E.???{624}??

{(629)}==={(624)}

{(129)}==={(124)}

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

FIRST..TANDOLA.629..PASS

-----------------------------------

6296XCODEX=E.???{874}??

{(374)}==={(379)}

{(874)}==={(879)}

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

FIRST..TANDOLA.374..PASS

-----------------------------------

3741XCODEX=E.???{???}??

{(834)}==={(839)}

{(334)}==={(339)}

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

FIRST..TANDOLA.???..PASS

-----------------------------------

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

INSHALLAH FIRST FOUR TANDOLA PASS

____________________________________________________________

MEMBER SHIP FEES/=5000

 VIP TWO 4CAST INSHALLAH WIN

WITH ROOT KA SAT HASIL KARA

CALL ME

---------------------------

{,,IRFAN,,SHAH,,}

03075008116
Posted By:-
Irfan Shah


6 Days ago

IRFAN************SHAH

KEY TARAY

SY SUB KO PYAR
B
ARA

SALAM

-------------------------

FIRST=TANDOLA=ROOT

3088==SY==STR

-----------------

3088XCODEX=E.?{19}{58}??

{((58))}

{589}=={581}

FST..TANDOLA.589..PASS

-----------------------------------

5894XCODEX=E.?{56}{54}??

{((54))}

{545}=={546}

FST..TANDOLA.545..PASS

-----------------------------------

5455XCODEX=E.?{03}{96}??

{((96))}

{963}=={960}

FST..TANDOLA.963..PASS

-----------------------------------

9639XCODEX=E.?{41}{59}??

{((59))}

{594}=={591}

FST..TANDOLA.594..PASS

-----------------------------------

5949XCODEX=E.?{45}{93}??

{((93))}
{934}=={936}

FST..TANDOLA.???..PASS

-----------------------------------

FST+SEC

SINGLE AKRA FIRST

93=93=93

934==936

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

5894==SY==STR

-----------------

589XCODEX=E.???{456}??

{546}{456}{564}

{465}{645}{654}

SEC..TANDOLA.546..PASS

-----------------------------------

545XCODEX=E.???{936}??

{963}{693}{936}

{639}{369}{396}

FST..TANDOLA.963..PASS

-----------------------------------

963XCODEX=E.???{594}??

{594}{954}{549}

{495}{945}{459}

FST..TANDOLA.594..PASS

----------------------------------

594XCODEX=E.???{333}??

{333}{333}{333}

FST..TANDOLA.???..PASS
SEC..TANDOLA.???..PASS

-----------------------------------

SINGLE FST+SEC

333=333=333

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

5455==SY==STR

-----------------

5455XCODEX=E.??{9016}

{0966}=={9066}

{0916}=={9016}

SEC..4CAST.0966..PASS

-----------------------------------

9639XCODEX=E.??{6830}

{6830}=={8630}

{6880}=={8680}

SEC..4CAST.6830..PASS

----------------------------------

5949XCODEX=E.??{0262}

{0262}=={0212}

{2062}=={2012}

FST..4CAST.???..PASS
SEC..4CAST.???..PASS

-----------------------------------

FST+SEC

026=021=206=201

0262=0212=2062=2012

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=SECOND=ROOT

5455==SY==STR

-----------------

545XCODEX=E.??{0966}

{((0966))}

SEC..4CAST.0966..PASS

-----------------------------------

963XCODEX=E.??{6830}

{((6830))}

SEC..4CAST.6830..PASS

----------------------------------

594XCODEX=E.??{0262}

{((6872))}

FST..4CAST.???..PASS
SEC..4CAST.???..PASS

-----------------------------------

FST+SEC

687=6872

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________

FIRST=TANDOLA=ROOT

8800==SY==STR

-----------------

8800XCODEX=E.???{742}??

{(247)}==={(242)}

{(742)}==={(747)}

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

FIRST..TANDOLA.247..PASS

-----------------------------------

2470XCODEX=E.???{624}??

{(629)}==={(624)}

{(129)}==={(124)}

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

FIRST..TANDOLA.629..PASS

-----------------------------------

6296XCODEX=E.???{874}??

{(374)}==={(379)}

{(874)}==={(879)}

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

FIRST..TANDOLA.374..PASS

-----------------------------------

3741XCODEX=E.???{???}??

{(834)}==={(839)}

{(334)}==={(339)}

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

FIRST..TANDOLA.???..PASS

-----------------------------------

FAISALABAD==TO==FAISALABAD

INSHALLAH FIRST FOUR TANDOLA PASS

____________________________________________________________
Posted By:-
Irfan Shah


6 Days ago

IRFAN************SHAH

KEY TARAY

SY SUB KO PYAR
B
ARA

SALAM

-------------------------

FIRST=TANDOLA=ROOT

3088==SY==STR

-----------------

3088XCODEX=E.?{19}{58}??

{((58))}

{589}=={581}

FST..TANDOLA.589..PASS

-----------------------------------

5894XCODEX=E.?{56}{54}??

{((54))}

{545}=={546}

FST..TANDOLA.545..PASS

-----------------------------------

5455XCODEX=E.?{03}{96}??

{((96))}

{963}=={960}

FST..TANDOLA.963..PASS

-----------------------------------

9639XCODEX=E.?{41}{59}??

{((59))}

{594}=={591}

FST..TANDOLA.594..PASS

-----------------------------------

5949XCODEX=E.?{45}{93}??

{((93))}
{934}=={936}

FST..TANDOLA.???..PASS

-----------------------------------

FST+SEC

SINGLE AKRA FIRST

93=93=93

934==936

INSHALLAH TANDOLA PASS.

____________________________________________________________