Posted By:-
Ijaz Yousaf


129 Days ago

Aslamo alekum

Eid gai or 40000hazar bond ki bari aai

Insha allah is dafa lodhi prize bond m ek hi

Opun do ga jitna dil karta hai khelein

Aap ka bhai m ijaz yousaf 0301_4017935
Posted By:-
Ijaz Yousaf


139 Days ago

Kloze unbreak 726

05 ka aakra lag to 6 draw neechey 05 ke aakre ka back

Tandoley m kloze lag rahe hain

Ijaz yousaf 0301  4017935
Posted By:-
Ijaz Yousaf


139 Days ago

Kloze unbreak 726