Posted By:-
Ijaz Shah


15 Days ago

2000 Bond 15000 5493 Se Krunt Tandola Play Ho Rha Ayo Dykho 

5(49378)<=> 9784 PAS

 

 

 

 

2(90364)<=>644 PAS

 

 

 

 

2(88712)<=>172 PAS

 

 

 

 

 

2(65420)<=>264 PAS

 

 

 

 

2(28039)<=>082 PAS

 

 

 

 

6(26450)<=>4056,,264 PAS

 

1(06965)<=>6950 WIT

 

Insallha 5 Rot Se Match 2 Tnadoly Kal Rot K Sath Sab Dostu Ko Send Kar Do Ga Naseeb inam Howa To Lag jay Ga

Apki Duwao Ka Talib

Syad ijaz Shah 

03084770387 
Posted By:-
Ijaz Shah


19 Days ago

Sir Lodhi Shab Aur Site K Sab Dostu Ko Mera Slaam

2015 15000 K Brokar Se Krunt Akra Dykho

 

9639(20)...<202>

 

750

9827(32)...<325>

 

7500

3267(31)...<180>

 

1500

4740(26)...<264>

 

40000

0606(92)...<92*>

 

NOW 1500 

42<>24<>79<>97

92<>29<>47<>74

Apki Duwao Ka Talib

Syad ijaz Shah

03084770387
Posted By:-
Ijaz Shah


20 Days ago

Dostu Ye Kya Ho Rha Ha Kise Dost Ki Nzar Nei Pri Krunt Mein Jma Ka Sfar jari Ha

2104 Se Strat Ha Jo Is Drwa Pe Bhi Hit Ho Ga Krunt Mein Jma 3,8 Har Drwa Pe Fit Kar Rha Ha Ayo Dykho

 

(21)0 JMA 3 PAS 

 

(08)2 JMA 8 PAS 

 

(17)7 JMA 8 PAS

 

(03)3 JMA 3 PAS 

 

(35)4 JMA 8 PAS 

 

(17)0 JMA 8 PAS

 

(03)5 JMA 3 PAS 

 

(17)2 JMA 8 PAS

 

(62)9 JMA 8 PAS

 

(26)4 JMA 8 PAS

 

(08)2  Jma 8 PAS

(62)2  Jma 8 PAS 

(26)4  Jma 8 PAS

NOW 1500 JMA

33333333888888

03,,30,,53,,35,,08,,80

12,,21,,17,,71,,26,,62

dostu is Rot Se 26 Aur 62 Ka Akra Mubarak Ho

Duwao mein yaad Rkhna

Syad ijaz shah

03084770387