Posted By:-
Ijaz Shah


7 Hours ago

{{{{Kal se work start ho ga}}}}}

Dhmaka hittt root ka sfr jari hy,,,

Tmam doston or members,or visitors ki behad frmaish pr ap ke samne pesh kia jata hy ,,
,,ek current ka nayab (link ya jma) ka root jo ke 11.th hand pe hy,,
 
Dosto 2008/bond/7500 men pehli pti se opr ki trf jana hy,
or iss ka 6th figur or iss ka home current men link lge ya jma lge,
 
{{{,,,Lettt Seeee,,,}}}
 
97529(9)=4.9.Link ya jma
F.49.Pass
 
09847(1)=1.6.Link ya jma
F.73.Pass
 
43358(1)=1.6.Link ya jma
F.18.Pass
 
66263(6)=1.6.Link ya jma
F.62.Pass
 
54734(5)=0.5.Link ya jma
F.32.Pass
 
41292(8)=3.8.Link ya jma
F.21.Pass
 
55766(3)=3.8.Link ya jma
F.26.Pass
 
70368(3)=3.8.Link ya jma
F.35.Pass
 
65452(9)=4.9.Link ya jma
F.94.Pas   
 
89439(6)=6.1.Link ya jma
F.96.pass
Now,,53075(3).{{{{3.8}}}}
Bond/7500/city/koita
Now,,{{{3/8}}Link ya jma,pass hi pass,
 
Ghaib ka ilm allah pak ke pass hy,hmari to sirf ek koshish or mehnat hy,
Syed ijaz shah

Ph/0308/4770387 
Posted By:-
Ijaz Shah


One Day ago

Dhmaka hittt root ka sfr jari hy,,,

Tmam doston or members,or visitors ki behad frmaish pr ap ke samne pesh kia jata hy ,,

,,ek current ka nayab (link ya jma) ka root jo ke 11.th hand pe hy,,

 

Dosto 2008/bond/7500 men pehli pti se opr ki trf jana hy,

or iss ka 6th figur or iss ka home current men link lge ya jma lge,

 

{{{,,,Lettt Seeee,,,}}}

 

97529(9)=4.9.Link ya jma

F.49.Pass

 

09847(1)=1.6.Link ya jma

F.73.Pass

 

43358(1)=1.6.Link ya jma

F.18.Pass

 

66263(6)=1.6.Link ya jma

F.62.Pass

 

54734(5)=0.5.Link ya jma

F.32.Pass

 

41292(8)=3.8.Link ya jma

F.21.Pass

 

55766(3)=3.8.Link ya jma

F.26.Pass

 

70368(3)=3.8.Link ya jma

F.35.Pass

 

65452(9)=4.9.Link ya jma

F.94.Pas   

 

89439(6)=6.1.Link ya jma

F.96.pass

Now,,53075(3).{{{{3.8}}}}

Bond/7500/city/koita

Now,,{{{3/8}}Link ya jma,pass hi pass,

 

Ghaib ka ilm allah pak ke pass hy,hmari to sirf ek koshish or mehnat hy,

Syed ijaz shah

Ph/0308/4770387 
Posted By:-
Ijaz Shah


One Day ago

Dhmaka hittt root ka sfr jari hy,,,

Tmam doston or members,or visitors ki behad frmaish pr ap ke samne pesh kia jata hy ,,

,,ek current ka nayab (link ya jma) ka root jo ke 10th hand pe hy,,

 

Dosto 2008/bond/7500 men pehli pti se opr ki trf jana hy,

or iss ka 6th figur or iss ka home current men link lge ya jma lge,

 

{{{,,,Lettt Seeee,,,}}}

 

97529(9)=4.9.Link ya jma

F.49.Pass

 

09847(1)=1.6.Link ya jma

F.73.Pass

 

43358(1)=1.6.Link ya jma

F.18.Pass

 

66263(6)=1.6.Link ya jma

F.62.Pass

 

54734(5)=0.5.Link ya jma

F.32.Pass

 

41292(8)=3.8.Link ya jma

F.21.Pass

 

55766(3)=3.8.Link ya jma

F.26.Pass

 

70368(3)=3.8.Link ya jma

F.35.Pass

 

65452(9)=4.9.Link ya jma

F.94.Pas   

 

89439(6)=6.1.Link ya jma

F.96.pass

Now,,53075(3).{{{{3.8}}}}

Bond/7500/city/koita

Now,,{{{3/8}}Link ya jma,pass hi pass,

 

Ghaib ka ilm allah pak ke pass hy,hmari to sirf ek koshish or mehnat hy,

Syed ijaz shah

Ph/0308/4770387