Posted By:-
Ijaz Akhgar


221 Days ago

 Aslam-o-alekum

2000 se unbreak

Jab bhi kisi bond me

F. 94 ka akara lag jaye

To 15 din baad hone Wali

Draw me taaq me se

( 1 )( 3 )( 5 )( 7 )( 9 )

Link lag jata hai

 

9416 ( 21 ) Paas

9478 ( 32 ) Paas

9400 ( 13 ) Paas

9461 ( 55 ) Paas

9468 ( 49 ) Paas

9420 ( 52 ) Paas

9454 ( 98 ) Paas

9460 ( 77 ) Paas

9400 ( 37 ) Paas

9458..????

( 1 )( 3 )( 5 )( 7 )( 9 )

Mob no

0300-8698514

Ijaz akhgar
Posted By:-
Ijaz Akhgar


222 Days ago

Aslam-o-alekum

Single open 

Single close root

Jab bond 15000

Me saal ke pehle

Darw me open 1

Lag jaye to 750

Bond ke akhari

Draw me aek open

Aek close lag jata hai

15000 bond k akhari

Draw ka close len

Aur 750 bond ka 

Tesara draw len

Tarteeb kuch aesy hai

 

15000 

1325.2534.6393.4(5)66

5 close 

750

2663.1993.96(6)9

6 open akara ( 65 ) paas 750

 

1676.2830.4353.7(2)25

2 close

750.8292.2784.24(8)4

8 open akara ( 82 ) paas 750

 

15000

1220.7910.1844.9(4)58

4 close

750.4947.0580.62(4)4

4 open akara ( 44 ) ??? 750

Mob no

0300-8698514

ijaz akhgar
Posted By:-
Ijaz Akhgar


228 Days ago

Aslam-o-alekum

Figuron ka koi

Pata nahi Kahan

Se Kahan ja lag

Jaty Hain 3 close

Aur 4 open

15000 to 750

813182-open (1318) close (813)

3818 (38) pass

549378- open-(4937) close (549)

4947 (49) paas

956029- open (5602) close (956)

0580 (05) paas

 

290364-open (9036) close (290)

6244 (62) paas 

217188- open (1718) close (217)

???

Mob no

0300-8698514

Ijaz akhgar