Posted By:-
Ijaz Akhgar


207 Days ago

Aslam-o-alekum

Final shart

F.

( 05 )( 04 )( 01 )

( 50 )( 40 )( 30 )

Mob no

0300-8698514

Ijaz akhgar
Posted By:-
Ijaz Akhgar


208 Days ago

Aslam-o-alekum  all  dear

Aek chota totka jo buht

Kamyab chal raha hai

Jab Bhi bond 7500 ki

3 sari patti me 3 ka

Open lag jaye to

Chothi patti me

2 open aur 2 close

Daaaaaaaaaaaz 

Daaaaaaaaaaaz

Open 3+3..Jawab 6 end home

6.1 Close aur 7500 ki

3 patti me jo bhi cantre

Laga ho uska home kar len

Yeh 2 open lag rahe hain

 

 3969 ( 6 )( 1 ) Open 

Aur ( 1 )( 6 ) close 

1611 ( 16 ) paas 2008

 

3035 (  3 )( 8 ) Open

Aur ( 1 )( 6 ) close 

3197 (  31 ) paas 2010

 

3953 (  3  )(  8 ) Open 

Aur (  1 ) ( 6 ) close

5600 ( 56 ) Paas 

 

3210 ( 1 )( 6 ) open 

Aur ( 1 )( 6 ) close

Akary Yeh Hain

( 11 )( 16 )( 61 )( 66 )

Paas ya Fail ???

 2017

 

mob no 

0300-8698514

Ijaz Akhgar
Posted By:-
Ijaz Akhgar


219 Days ago

Aslam-o-alekum

Main apne tamam chahny

Walon se guzarish karta hon

Ke mera koi bhi root ho

naqal waghera ya copy na karen

Shukariya

Ab main Yeh soch raha hon ke

Root post karon ya na karon...?

 

7500 bond kelye 4 akary first ke hain

Aur 2 akray back ke hain...?

 

Ijaz akhgar

Mob no

0300-8698514