Posted By:-
Haider Ali


320 Days ago

Bond 200,,,,,,,,gift    56,,65   

time nikal ky rout bi post kr du ga 56,65 ka 

56,,,65 f,s 

6666666666666 ka open 90% dazzzzzz

9 upset  10%      paker lejye paker sakty hain ghor kejye bhai log  
Posted By:-
Haider Ali


320 Days ago

Bhai ijaz shah sab

Bhai asim malik sab 

Jnab utad mohtaram lahore 

Qadri sab 

Òrr sub dosto ko salam hu 

Single open hatrick chance 90% 

66666666666     
Posted By:-
Haider Ali


360 Days ago

Single best akra     

bhai asim malik ky naam 

or visitors ky liye 

Single cloze a raha hai 2000 sy break nai 5 ka close hai friends 

Single akra 

4974 × 2104 = end 

52054(38)2            38   pass 

4974 × 3898 = end 

96439(15)5             15 pass   

4974 × 1560 = end 

38595(45)4             45  now single akra