Posted By:-
Haider Ali


81 Days ago

Bhai ijaz shah ky naam . 

Single akra f/$

10 digit calculator. 

9514 x 5987 = end CE end 

0871271(55)9.      55// 

9514 x 5502 = end CE end 

8036927(37)4 

9514 x 3741 = end CE end 

7438412(45)2 

Single akra 45.....45.....45...w8 
Posted By:-
Haider Ali


81 Days ago

Jnab ijaz shah Sab.   

Ustad mohtaram   

Bhai qadri sab .

Bhai asim malik sab 

Or sub dosto ko salam 

10 digit calculator 2 tandoly first 

5987 x 3599 x = end CE end 

(555)8135868.         555.....550.  Pas 

5502 x 3599 x end CE end   

(374)8090548.      374....379.....

3741 x 3599 x end CE end 

(860)8065998.      860.....865 .   

2 tandoly ap sub ky liye 

Dua mai yad rakhye ga       

 

  

 
Posted By:-
Haider Ali


185 Days ago

Salam friends   

jnab ijaz shah sab 

Bhai asim malik sab 

Bhai m.afzal sab 

Bhai jnab qadri sab 

Sub ko haider ali ka salam 

Lodhi saab 

Shukar hai Allah pak ka ju ezzat dai raha hai 

668 sy open post kr raha hu ka 4 or kabi single open hota h 

Iss baar 4 open thy 

Bhara inaam koshesh jari hai win hu ga sar e aam