Posted By:-
Haider Ali


90 Days ago

Salam friends 

open 1,,,6,,,3,,,8      upset 4         
Posted By:-
Haider Ali


90 Days ago

Salam friends   

jnab ijaz shah sab 

Bhai asim malik sab 

Bhai m.afzal sab 

Bhai jnab qadri sab 

Sub ko haider ali ka salam 

Lodhi saab 

Shukar hai Allah pak ka ju ezzat dai raha hai 

668 sy open post kr raha hu ka 4 or kabi single open hota h 

Iss baar 4 open thy 

Bhara inaam koshesh jari hai win hu ga sar e aam  
Posted By:-
Haider Ali


96 Days ago

Jnab ijaz shah sab   

Jnab asim malik sab 

Ustad mohtaram lahore 

Jnab afzal sab 

Or sub dostu ko haider Ali ka salam 

0,,,,5,,,,2,,,,7,,,,,,,open choice kejye 

Gift ka w8 kejye jald hi post kro gaaa