Posted By:-
Centre Routs


5 Days ago

Aslam o Alekum dosto HAZIR HE 200 TO 200 CENTER ROTEEN..
.
4998×3341×=2787338(2). CENTR 2..7..PAS...7328..
.
7328×3341×=5994098(4). CENTR 4..9..PAS...3599..
.
3599×3341×=1445828(0). CENTR 0..5..PAS...2104..
.
2104×3341×=4941336(4). CENTR 4..9..PAS...6296..
.
6296×3341×=4424685(3). CENTR 3..8..PAS...5987..
.
NOW......NOWWWW
.
5987×3341×=4001026(8)
.
NOW....CENTER....8.....3....PASS YA FAIL .?
KUCH NHEN KEH SAKTY..
.
AKRAM KHAN.
0317..0379494..
Posted By:-
Centre Routs


12 Days ago

7500 ke bond ka opan aur home carunt center

7500__________________________carunt

87_____8_3___center pass______598√

02_____0_5___center pass______550√

93_____9_4___center pass______374√

36_____3_8___center pass______878√

77_____7_2___center pass______822√

32_____3_8___center pass______308√

17_____1_6___center pass ya fail ???√×

Now center bond 200

(1_____6)

Dish Master
Posted By:-
Centre Routs


162 Days ago

Asslaaam O aliekum.
(((( Graph Calculation Ustad. Hafiz Ramzan )))
Lodhi Bhai Zubiar Memon Bhai Qazi Anwar bhai ko Piyar bhara Salam.
Jab Bhi kisi Bond k Broker main
kisi Jaga 560 lag jaye tu us bond se
lay kar aglay usi bond tak, jab tak
Center 2-7 nahi play hota tu patti
Complete nahi hoti... aur 750 is bar ki
Last Draw hay.

2000 - 15000 to 15000
9(560)29
548
952 - Center 2-7 = 7 Pass.
049
559
984
290
--------------------------------
2005 - 7500 to 7500
1(560)70
757 - Center 2-7 = 7 Pass.
705
141
253
199
856
--------------------------------
2009 - 200 to 200
127(560) - Center 2-7 = 7 Pass.
998
414
865
879
099
359
--------------------------------
2012 - 1500 to 1500
2(560)95
268
421
062 - Center 2-7 = 7 Pass.
917
340
880
--------------------------------
2013 - 7500 to 7500
(560)022
638
188
058
457 - Center 2-7 = 7 Pass.
705
793
---------------------------------
2016 - 40000 to 40000
6(560)30
385
065
381
027 - Center 2-7 = 7 Pass.
720
162
----------------------------------
2018 - 750 to 750
1(560)55
004
635
668
629
264

Now Center

2222222222222222222

777777777777777777

Last Draw.

Hafiz Ramzan.