Posted By:-
Baba Haseeb


147 Days ago

Bond 15000

1-4-2020

F.Abad

F.S 

??.??

Game bi ajeeb fanda hai Jab lag jaye tu pata chalta hai k kissi ne play nahi ki aur jab na lage tu sab batatay hain ke itne ki hamari game thie  

Posted By:-
Baba Haseeb


5 Days ago

 

 

Bond 200

16-3-2020

M.Abad

Option # 2

Front akray 

12-21-13-31-19-91-39-93

back akray 

16-61-19-91

1316-1361-1319-1391-3116-3161-3119-31913916-3961-3991-3919-9316-9361-9391-9319-1916-1961-1991-1919-9116-9161-9191-9119-2116-2161-2191-2119-1216-1219-1261-1291

Posted By:-
Baba Haseeb


4 Days ago

 

 

Bond 200

16-3-2020

M.Abad

Option # 3

Front akray 

57-75

back akray 25743 pori pc ke front pe open lag jata hai

34-43

ya

Front Akray

62-26

Back Akray

65-56

Baki Apni Zimmadari se play karein 

Members ko game send kar di hai

Jo Free Game lena chahaye wo whatsapp group mai add hosaktay hain

Inshaa Allah Single Close buhat jald 

 

BABA HASEEB 

0305-4030885BABA HASEEB 

0305-4030855
Posted By:-
Baba Haseeb


151 Days ago

Bond 200

16-3-2020

M.Abad

Option # 3

Front akray 

57-75

back akray 

34-43

ya

Front Akray

62-26

Back Akray

65-56

Baki Apni Zimmadari se play karein 

Members ko game send kar di hai

Jo Free Game lena chahaye wo whatsapp group mai add hosaktay hain

Inshaa Allah Single Close buhat jald 

 

BABA HASEEB 

0305-4030885
Posted By:-
Baba Haseeb


152 Days ago

Bond 200

16-3-2020

M.Abad

Option # 2

Front akray 

12-21-13-31-19-91-39-93

back akray 

16-61-19-91

1316-1361-1319-1391-3116-3161-3119-3191-3916-3961-3991-3919-9316-9361-9391-9319-1916-1961-1991-1919-9116-9161-9191-9119-2116-2161-2191-2119-1216-1219-1261-1291

Baki Apni Zimmadari se play karein 

Inshaa Allah Single Close buhat jald 

 

BABA HASEEB 

0305-4030885