Posted By:-
Amir Shah


118 Days ago

Bat wohi purani
Kahani new
Bond___7500
Ki pehli drw Mai Lahore
Play kr jye tu
21 drw niche 30 din bad
Bond 40000 cross 200
2 drw
Uper K
Akra ki Shakal ka Akra play
Krta hai

Lets see

7500
Lahore
After______________________200
21_______________________(25)3095
Drws___________40000
________________(70)5328

Akra Shakal____70

Passs

7500
Lahore
After_______________________200
21________________________(41)1830
Drws____________40000
_________________(14)3421

Akra Shakal_____14

Passs

And Now

7500
Lahore
After________________________200
21________________________(35)9978
Drws_____________40000
__________________(??)????

Akra Shakal____35

Akray
(35)_(30)
(85)_(80)
(03)_(53)
(08)_(58)

Pass fail wait.......
Rout_1
Salman Khan yousafzai Sab ki routine
Lahore ko
Close_____8
Say nafrat hai

Then Akray___(35)_(30)_(85)_(80)_(03)_(53)

Rout-2
Super routine of
Zain Usman bro
Kisi b bond Mai Center___5
Ka lag Jye tu 15 din bad
Close____3
Ni lagta

Then Akray___((35))_((30))_((85))_((80))

Marzi say kheloooo

Amir Shah
Posted By:-
Amir Shah


122 Days ago

Phir wapis
Purani bat par
(pehli forecast)
Wali rout say
Back Akra____(52)-(57)-(02)-(07)
Aur
Kar lo (Kamai)
Wali rout say
Back Akra
(52)-(57)-(02)-(07)-(25)-(20)-(70)-(75)

Yeh nikal rahe thay
Chlo ab dekhein 1 aur rout say

Bond___1500 mai
Uper neche
Front jama___9
Play ho jye tu
Uper
Bond 40000 ka
4th figure with home
Center
Bond 40000 ka hi
Open with home
4th figure lagty hain
Aur
Front Akra Shakal___0-5
Lagti hai

1500_____40000
(63)89___(1)88(0)___Center__0-5__4th__1-6
(09)77___(??)(??)

Front Shakal____0-5
Center__________0-5
4th_____________1-6

Result 40000_______(49)(56)78

Passsssssssssss

1500_____40000
(72)07___(1)62(5)___Centre__0-5__4th__1-6
(63)12___(??)(??)

Front Shakal____0-5
Center__________0-5
4th_____________1-6

Result 40000________(03)(51)50

Passsssssssssssss

And Now

1500_____40000
(18)02___(2)47(0)___Centet__0-5__4th__2-7
(63)55___(??)(??)

Front Shakal____0-5
Center__________0-5
4th_____________2-7

Back Akra____((02))__((07))__((52))__((57))

Big upset

Back Akra____((60))

Is routine say
Mere pass
Single Front Akra____((61))
Nikal raha hai......

Marzi say khel k ((Geo))

F/S

Pass ya fail......
Allah hi jannay.....

Abdul Razzak bhaya
Ab tu hans dooooooo

Amir Shah
Posted By:-
Amir Shah


123 Days ago

Challenge
F/S
Single Front Akra Jama
Optional
Back Akra Jama
Pasand ayein tu
2 Akra Front
Aur
2 Akra Back

Lahore Bond 200 mai drw kar
K wapis Bond 40000 mai
Drw krne Araha ho tu
Lahore Jo Front jama 200 mai
Khelta hai
Wohi jama 40000 mai b
Play krta hai
3 mah pehly laga
Front Akra
Open
Lahore 200 K last figure Ka home
Single 4th figure
Lagta hai
Aur
Lahore 40000 mai
Back jama____3-8
Ki lagti hai

Lets see
Lahore_________Lahore
40000___________200
(12)35__________(21)825(1)
(??)(??)

Open_________1-2
Front Jama___3
4th Figure_____6
Back Jama____3-8

Result Lahore 40000______((2166))

Duzzzzzzzz Duzzzzzzzz Duzzzzzzzz

Lahore___________Lahore
40000____________200
(57)16___________(32)371(3)
(??)(??)

Open_________5-7
Front jama___3
4th Figure____8
Back jama___3-8

Result Lahore 40000_____((5908))

Duzzzzzzzz Duzzzzzzzz Duzzzzzzzz

And Now

Lahore___________Lahore
40000____________200
(24)70___________(21)046(9)
(??)(??)

Open_________2-4
Front Jama___3
4th Figure____4
Back jama____3-8

Then
Front Akra________((21))___((48))
Upset
Meri cometi Akra____((26))

Back Akra_________((44))___((84))

Pass fail wait....

Forcasts
((2144))
((2184))
((4844))
((4884))

A.B Lodhi sab
Asim Murad Lala
Abid Hussain Abid bro
Syed Dilawar Hussain Shah sab
Asim Malik bhai
Aur
Sub pyre krne walon k nam.....

Amir Shah