Posted By:-
Mahmood


542 Days ago

SIR LODHI SAHIB &
My Dear Friends,
Assalam-O-Alaikum.
------------------------------
Current LINK Routine.
7207 se Start...
1220 se 1844 tak
OPEN Lagta aya hai.
Ab dekhte hain kiya karta hai.
------------------------------
CENTER se 1 Kamm aur uski Family..
------------------------------
72(0)7==0==(9.4.6.1)====F.16
16(2)5==2==(1.6.4.9)====F.71
71(4)1==4==(3.8.2.7)====F.12
12(2)0==2==(1.6.4.9)====F.49
49(4)7==4==(3.8.2.7)====F.87
87(2)0==2==(1.6.4.9)====F.63
63(1)2==1==(0.5.5.0)====F.03
03(5)1==5==(4.9.1.6)====F.49
49(9)8==9==(8.3.7.2)====F.79
79(1)0==1==(0.5.5.0)====F.05
05(8)0==8==(7.2.8.3)====F.88
88(0)0==0==(9.4.6.1)====F.41
41(7)6==7==(6.1.9.4)====F.49
49(8)1==8==(8.3.7.2)====F.73
73(2)8==2==(1.6.4.9)====F.18
18(4)4==4==(3.8.2.7)====F.62
62(4)4==4==(3.8.2.7)====F.??
---------------------------------
LINK,
2222222222222222222
3333333333333333333
7777777777777777777
8888888888888888888
Mahmood

------------------------------
Posted By:-
Mahmood


543 Days ago

DEAR ALL FRIENDS,
ASSALAM-O-ALAIKUM.
------------------------------
------------------------------
CURRENT FIRST KAY《6》AKRRAY
KI AIK ROUTINE..
------------------------------
------------------------------
|
|
(4)87306==4.6.1
5072(1)4==1.9
《11》《19》《41》《49》《61》《69》
FIRST==《41》Pass
----------
|
|
----------
(4)19264==4.6.1
7933(1)9==1.9
《11》《19》《41》《49》《61》《69》
FIRST==《49》Pass
----------
|
|
----------
(3)05472==3.7.2
7978(7)8==7.3
《23》《27》《33》《37》《73》《77》
FIRST==《73》Pass
----------
|
|
----------
(1)27560==1.9.4
0551(2)7==2.8
《12》《18》《42》《48》《92》《98》
FIRST==《18》Pass
----------
|
|
----------
(9)98442==9.1.6
3728(2)7==2.8
《12》《18》《62》《68》《92》《98》
FIRST==《62》Pass
----------
|
|
----------
(4)14564==4.6.1
1035(8)3==8.2
《12》《18》《42》《48》《62》《68》
FIRST==《??》
----------
|
|
----------
(Ye Harf-e-Akhir Nahi hai,
Its A Guess Only..)

Mahmood
Posted By:-
Mahmood


551 Days ago

Sir Lodhi Sahib & All Friends.
Assalam O Alaikum.
--------------------
--------------------
Aik Route Post Kiya tha jis mein CLOSE (2) Chala hai.
isko Mazeed aage badhatay hain.
--------------------
--------------------
CLOSE.
2011, 15000 se...
Jo Figure Lena hai, usko chhor den,
uske baqaya Family Figures mein CLOSE.
------------
5(1)9==《6.4.9》==F.79
3(5)9==《0.0.5》==F.05
1(3)0==《8.2.7》==F.88
4(6)6==《1.9.4》==F.41
4(1)8==《6.4.9》==F.49
1(2)4==《7.3.8》==F.73
8(3)0==《8.2.7》==F.18
6(3)1==《8.2.7》==F.62
6(7)5==《2.8.3》==F.??
CLOSE,
22222222222222222222
33333333333333333333
88888888888888888888
----------------------------

Mahmood