Posted By:-
Mahmood


414 Days ago

Sir LODHI Sahib & All Dear Friends..

Assalam-O-Alaikum.
--------------
--------------
--------------
1500 mein BACK AKRRA Jorra Lag Jaaye to 40000 K

Liye 2 OPEN OFF with 2 LINKS...

1 Routine mein 2 Routes.........
----------
OPEN OFF.
Back Akrra figures se 1, 1 kar kay 2 Ziyada..
----------
LINK.
Back Akrra Figures se aik aik kar k

2 Ziyada kay Home.

TOTAL 2 LINK.
------------------------------------------------
-----------1500--------OFF-----Link-------40000
2002----××99------(0.1) H (5.6)------75 Pass
2003----××88------(9.0) H (4.5)------44 Pass
2004----××66------(7.8) H (2.3)------53 Pass
2006----××00------(1.2) H (6.7)------86 Pass
2007----××33------(4.5) H (9.0)------70 Pass
2009----××33------(4.5) H (9.0)------79 Pass
2010----××77------(8.9) H (3.4)------49 Pass
2011----××88------(9.0) H (4.5)------48 Pass
2012----××99------(0.1) H (5.6)------57 Pass
2013----××33------(4.5) H (9.0)------00 Pass
2014----××77------(8.9) H (3.4)------49 Pass
2014----××00------(1.2) H (6.7)------61 Pass
2017----××22------(3.4) H (8.9)------?? ??
--------------------
OPEN OFF=====(3.4)
LINK=========(8.9)
--------------------
Yeh harf-e-akhir nahi hai.

Mahmood
Posted By:-
Mahmood


442 Days ago

Sir Lodhi sahib & Friends.
------------------------------
Current LINK Routine.
7207 se Start....
1220 se 1844 tak OPEN Lagta aya hai.
------------------------------
Pichle Draw Pe bhi Post ki thi.
Doston se sik guzarish hai k
agar hosla afzai nahi kar sakte,
Toh hosla shikni bhi na kiya karain.
Her uss dost ki mehnat hoti hai,
jo Game banata hai.
Ab Pichle draw pe mujhe bhi
doston ne comment kiya tha k
ab Yeh nahi chalay gi....
Lekin Poora Akrra Lag gya.
Future kisi ne nahi dekha hua,
Yeh sab Guess hotay hain.
------------------------------
CENTER se 1 Kamm aur uski Family..
------------------------------
72(0)7==0==(9.4.6.1)====F.16
16(2)5==2==(1.6.4.9)====F.71
71(4)1==4==(3.8.2.7)====F.12
12(2)0==2==(1.6.4.9)====F.49
49(4)7==4==(3.8.2.7)====F.87
87(2)0==2==(1.6.4.9)====F.63
63(1)2==1==(0.5.5.0)====F.03
03(5)1==5==(4.9.1.6)====F.49
49(9)8==9==(8.3.7.2)====F.79
79(1)0==1==(0.5.5.0)====F.05
05(8)0==8==(7.2.8.3)====F.88
88(0)0==0==(9.4.6.1)====F.41
41(7)6==7==(6.1.9.4)====F.49
49(8)1==8==(8.3.7.2)====F.73
73(2)8==2==(1.6.4.9)====F.18
18(4)4==4==(3.8.2.7)====F.62
62(4)4==4==(3.8.2.7)====F.32
32(1)0==1==(0.5.5.0)====F.??
---------------------------------
LINK,
00000000000000000000
55555555555555555555
------------------------------

Mahmood
Posted By:-
Mahmood


443 Days ago

Sir Lodhi Sahib & Dear friends...
Assalam-O-Alaikum.
----------
CENTER ROUTINE.
----------
2000 se unbreak.
40000 mein Last Figure (8) Lag jaaye to
Cross 7500 mein CENTER kaisay lagta hai.
----------
32(7)378==(7.8.9)==(9)==F.339
62(8)188==(8.9.0)==(8)==F.318
70(5)328==(5.6.7)==(6)==F.856
79(7)878==(7.8.9)==(7)==F.497
09(9)528==(9.0.1)==(9)==F.399
98(4)518==(4.5.6)==(4)==F.814
37(0)978==(0.1.2)==(0)==F.560
49(5)678==(5.6.7)==(7)==F.187
49(8)138==(8.9.0)==(?)==F.???
---------------------
CENTER,
0000000000000
8888888888888
9999999999999
---------------------

Mahmood