Posted By:-
King Of SMS


216 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
2000 SAY 2018 TAK KA SAFAR
SIRF 2 BAR FAIL
KISI B BOND MAI OPEN OR LAST FIGHAR {JORA} LAG JAHAY TO 15 DIN BAD 
LINK AKRACOD>>>>>>345689 
688436 =   πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689 61 PASSβœ“
036910 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  54 PASSβœ“
956029 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  54 PASSβœ“
677216 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  76 PASSβœ“
763297 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  63 PASSβœ“
959859 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  28 PASSβœ“
217342 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  30 PASSβœ“
855358 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  19 PASSβœ“
807588 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  84 PASSβœ“
849918 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  08 PASSβœ“
932499 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  31 PASSβœ“
647006 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  86 PASSβœ“
548015 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  43 PASSβœ“
227112 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  60 PASSβœ“
966519 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  53 PASSβœ“
143421 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  04 PASSβœ“
547345 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  94 PASSβœ“
662636 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  79 PASSβœ“
348093 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  86 PASSβœ“
975299 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  36 PASSβœ“
651086 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  85 PASSβœ“
613366 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  97 PASSβœ“
419264 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  30 PASSβœ“
414564 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  86 PASSβœ“
489084 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  34 PASSβœ“
453884 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  30 PASSβœ“
986589 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  06 PASSβœ“
063600 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  31 PASSβœ“
814328 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  33 PASSβœ“
323713 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  18 PASSβœ“
359373 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  41 PASSβœ“
935779 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  25 PASSβœ“
340633 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  88 PASSβœ“
347133 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  71  FAIL
923689 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  81 PASSβœ“
331333 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  34 PASSβœ“
126541 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  24 PASS βœ“
243302 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  68 PASSβœ“
000570 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  71  FAIL
157831 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  39 PASSβœ“
623756 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  56 PASSβœ“
930079 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  61 PASSβœ“
615846 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  82 PASSβœ“
202242 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  96 PASSβœ“
774407 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  24 PASSβœ“
676836 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  74 PASSβœ“
592635 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  99 PASSβœ“
190031 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  29 PASSβœ“
720767 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  16 PASSβœ“
035150 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  49 PASSβœ“
180231 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  24 PASSβœ“
635576 =  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  66 PASSβœ“
629636=  πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰>>>345689  ?? ?????βœ“
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
{ KING OF SMS }
β–Άβ–Άβ–Άβ–Ά03009018041β—€β—€β—€β—€
β–Άβ–Άβ–Άβ–Ά03149018041β—€β—€β—€β—€
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Posted By:-
King Of SMS


217 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
;*F*;,<={&}=>,;*S*;
{<41>:<81>:<56>}
{<14>:<32>:<65>}
{=416=819=654=,}
{=143=324=564=}
{=4176=M=5644=}
{=1432=+=6549=}
{=3243=B=8190=}
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
{ KING OF SMS }
β–Άβ–Άβ–Άβ–Ά03009018041β—€β—€β—€β—€
β–Άβ–Άβ–Άβ–Ά03149018041β—€β—€β—€β—€
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Posted By:-
King Of SMS


224 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
SunO Sub Ki =→→→
KarO Apny Dil Ki ♥→
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
 2000 SY 2018 TK SIRF 2 BAR FAIL
FAISALABAD TO  FAISALABAD
Date.........Analysis For city FAISALABAD
Cod......................901456 
01-04-2000..........901456 15000 813182  βœ” 
01-12-2000..........901456 40000 559700  βœ” 
15-11-2001..........901456 1500 247068  βœ” 
02-05-2002..........901456 7500 973861  βœ” 
16-05-2003..........901456 1500 898895  βœ” 
04-05-2004..........901456 7500 318499  βœ” 
03-01-2005..........901456 15000 132533  βœ” 
15-04-2005..........901456 750 199338  βœ” 
01-03-2006..........901456 40000 143421  βœ” 
01-11-2006..........901456 7500 412928  βœ” 
04-01-2007..........901456 15000 167648  βœ” 
15-11-2007..........901456 1500 982700  βœ” 
15-05-2008..........901456 1500 151747  βœ” 
02-07-2008..........901456 15000 709794  βœ” 
15-04-2009..........901456 750 972785  βœ” 
01-12-2009..........901456 40000 099528  βœ” 
15-03-2010..........901456 200 349928  βœ” 
02-08-2010..........901456 7500 303508  βœ” 
15-02-2011..........901456 1500 428853  βœ” 
15-07-2011..........901456 750 631507  βœ” 
01-10-2011..........901456 15000 106948  βœ” 
03-01-2012..........901456 15000 646339  βœ” 
02-05-2012..........901456 7500 017222  βœ” 
15-10-2012..........901456 750 917655  βœ” 
01-02-2013..........901456 25000 703071  βœ” 
15-03-2013..........901456 200 331333...FAIL
15-08-2013..........901456 100 411747  βœ” 
02-12-2013..........901456 40000 188024  βœ” 
03-02-2014..........901456 7500 793672  βœ” 
02-06-2014..........901456 40000 615846  βœ” 
15-09-2014..........901456 200 202242  βœ”  
17-11-2014..........901456 1500 423616  βœ” 
16-02-2015..........901456 1500 749492  βœ” 
15-05-2015..........901456 100 419660  βœ” 
01-09-2015..........901456 40000 510271  βœ” 
15-12-2015..........901456 200 592635  βœ” 
15-02-2016..........901456 100 866825  βœ” 
15-06-2016..........901456 200 719296  βœ” 
03-10-2016..........901456 15000 065699  βœ” 
16-01-2017..........901456 750 494769  βœ” 
02-05-2017..........901456 7500 880015...FAIL
04-12-2017..........901456 40000 247043  βœ”
15-03-2018..........901456 200      ??????
HAR ROZ NEW AUR BEHTAREEN
FARMULY DEHKNE KE
LIYE HAMRI SITE.
 WWW.PRIZEBOND LODHI.COM 
 WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM
 
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
β˜† KING OF SMSβ˜† 
β˜†  03009018041 β˜† 
β˜†  03149018041 β˜†