Posted By:-
King Of SMS


5 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
β—€β—€πŸ‘‰ 2020 CAMITIπŸ‘ˆβ—€β—€
β–Άβ–ΆπŸ‘‰ β—€428β–Άβ—€448β–ΆπŸ‘ˆβ—€β—€
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
  SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
+~+~+~+~++~+~+~+~++~+~+~+~+
Posting me Insha Allah ya Qismat/Muqaddar ka zikar na kia karain. Juwa k kam me aisy alfaz ka istemal munasib nahi he.
+~+~+~+~++~+~+~+~++~+~+~+~+
sekend 03 Mubarak ho sab duston ko
;*β—€Fβ–Ά*;,<=β—€&β–Ά=>,;*β—€Sβ–Ά*;
β—€73β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€03β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€26β–Ά
β—€93β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€69β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€57β–Ά
β—€732β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€039β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€578β–Ά
β—€936β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€692β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€262β–Ά
β—€7323β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€5789β–Ά
β—€9363β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€2626β–Ά
β—€6920β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€0394β–Ά
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
<^>{OPEN ROTIN}<^>
♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
   SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
2000 se 2020
Tak unbreakable sal ki 1st DRAW 
mai open repeat hora hai
2000β—€91β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€95β–Ά
2001β—€67β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€63β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€66β–Ά
2002β—€10β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€19β–Ά
2003β—€40β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€45β–Ά
2004β—€64β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€62β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€86β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€86β–Ά
2005β—€13β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€15β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€14β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€70β–Ά
2006β—€41β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€48β–Ά
2007β—€54β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€56β–Ά
2008β—€97β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€90β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€36β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€32β–Ά
2009β—€65β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€60β–Ά
2010β—€70β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€73β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€39β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€34β–Ά
2011β—€17β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€12β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€42β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€48β–Ά
2012β—€33β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€32β–Ά
2013β—€34β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€33β–Ά
2014β—€70β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€70β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€45β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€49β–Ά
2015β—€74β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€77β–Ά
2016β—€77β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€74β–Ά
2017β—€49β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€49β–Ά
2018β—€63β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€66β–Ά
2019β—€47β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€47β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€41
2020_30_95_74_58_??_??
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
Posted By:-
King Of SMS


9 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
β—€β—€πŸ‘‰ 2020 CAMITIπŸ‘ˆβ—€β—€
β–Άβ–ΆπŸ‘‰ β—€428β–Άβ—€448β–ΆπŸ‘ˆβ—€β—€
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
  SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
+~+~+~+~++~+~+~+~++~+~+~+~+
Posting me Insha Allah ya Qismat/Muqaddar ka zikar na kia karain. Juwa k kam me aisy alfaz ka istemal munasib nahi he.
+~+~+~+~++~+~+~+~++~+~+~+~+
;*β—€Fβ–Ά*;,<=β—€&β–Ά=>,;*β—€Sβ–Ά*;
β—€73β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€03β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€26β–Ά
β—€93β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€69β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€57β–Ά
β—€732β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€039β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€578β–Ά
β—€936β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€692β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€262β–Ά
β—€7323β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€5789β–Ά
β—€9363β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€2626β–Ά
β—€6920β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€0394β–Ά
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
Posted By:-
King Of SMS


22 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
β—€β—€πŸ‘‰ 2020 CAMITIπŸ‘ˆβ—€β—€
β–Άβ–ΆπŸ‘‰ β—€428β–Άβ—€448β–ΆπŸ‘ˆβ—€β—€
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
  SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
sekind mai sirf akra pass 57
;*β—€Fβ–Ά*;,<=β—€&β–Ά=>,;*β—€Sβ–Ά*;
β—€03β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€41β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€57β–Ά
β—€93β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€14β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€75β–Ά
β—€033β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€413β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€578β–Ά
β—€935β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€143β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€758β–Ά
β—€0334β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€4139β–Ά
β—€9350β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€5785β–Ά
β—€1439β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€7583β–Ά
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
====================
=========================
♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
   SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
Start From  2000 say 2020 tak 
<^>{LINK ROTIN}<^>
COOD>>>>>052738
2000==052738>>>==(26)13 Close Paas.
2001==052738>>>==(76)32 Open Paas.
2002==052738>>>==(87)16 Close Paas.
2003==052738>>>==(23)39 Open Paas.
2004==052738>>>==(86)30 Close Paas.
2005==052738>>>==(15)60 Open Paas.
2006==052738>>>==(65)45  Open Paas.
2007==052738>>>==(54)73 Close Paas.
2008==052738>>>==(97)52 Akra Paas.
2009==052738>>>==(32)81 Open Paas.
2010==052738>>>==(39)90 Open Paas.
2011==052738>>>==(17)17 Close Paas.
2012==052738>>>==(81)43 Open Paas.
2013==052738>>>==(92)36 Open Paas.
2014==052738>>>==(79)36 Open Paas.
2015==052738>>>==(67)68 Close Paas.
2016==052738>>>==(77)57 Open Paas.
2017==052738>>>==(87)20 Close Paas.
2018==052738>>>==(00)43 Open Paas.
2019==052738>>>==(47)73 Close Paas. 
2020==052738>>>==(74)40 Open Paas.
^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^
<^>{OPEN ROTIN}<^>
♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
   SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
2000 se 2020
Tak unbreakable sal ki 1st DRAW 
mai open repeat hora hai
2000β—€91β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€95β–Ά
2001β—€67β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€63β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€66β–Ά
2002β—€10β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€19β–Ά
2003β—€40β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€45β–Ά
2004β—€64β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€62β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€86β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€86β–Ά
2005β—€13β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€15β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€14β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€70β–Ά
2006β—€41β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€48β–Ά
2007β—€54β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€56β–Ά
2008β—€97β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€90β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€36β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€32β–Ά
2009β—€65β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€60β–Ά
2010β—€70β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€73β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€39β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€34β–Ά
2011β—€17β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€12β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€42β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€48β–Ά
2012β—€33β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€32β–Ά
2013β—€34β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€33β–Ά
2014β—€70β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€70β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€45β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€49β–Ά
2015β—€74β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€77β–Ά
2016β—€77β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€74β–Ά
2017β—€49β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€49β–Ά
2018β—€63β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€66β–Ά
2019β—€47β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€47β–ΆπŸ‘ˆπŸ‘‰β—€41
2020_30_95_74_??_??_??
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _πŸƒ _