Posted By:-
King Of SMS


128 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
   SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
(Shaqal AKRA)
200 1ST DRAW TO 200 1ST DRAW 
2000 SAY UNBRACK
 Akre ka farq se +1+1 ye 3 figer shakal Akra hai
(95)3921>>>4=(456)===66 shakal akra pass
(66)5525>>>0=(012)===19 shakal akra pass
(19)3904>>>8=(890)===06 shakal akra pass
(06)8359>>>6=(678)===26 shakal akra pass
(26)2069>>>4=(456)===14 shakal akra pass
(14)1969>>>3=(345)===04 shakal akra pass
(04)9064>>>4=(456)===56 shakal akra pass
(56)2448>>>1=(123)===32 shakal akra pass
(32)5156>>>1=(123)===85 shakal akra pass
(85)3303>>>3=(345)===34 shakal akra pass
(34)9928>>>1=(123)===12 shakal akra pass
(12)6434>>>1=(123)===32 shakal akra pass
(32)3713>>>1=(123)===33 shakal akra pass
(33)1333>>>0=(012)===92 shakal akra pass
(92)3987>>>7=(789)===77 shakal akra pass
(77)1403>>>0=(012)===29 shakal akra pass
(29)6944>>>7=(789)===49 shakal akra pass 
(49)9831>>>5=(567)===62 shakal akra pass
(62)9636>>>4=(456)===41 shakal akra pass
BOND 200 SHAKAL AKRA
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Posted By:-
King Of SMS


130 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
πŸ‘‰ β—€β—€2019 CAMITIπŸ‘ˆβ—€β—€
β–Άβ–ΆπŸ‘‰ 520><530><580πŸ‘ˆβ—€β—€
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
   SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
;*F*;,<={&}=>,;*S*;
{<36>:<53>:<71>}
{<86>:<48>:<90>}
{=369=530=718=}
{=869=482=908=}
{=3693=M=7185=}
{=8693=+=9088=}
{=4822=B=5308=}
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Posted By:-
King Of SMS


138 Days ago

♥ ASSLAM_O_ALEKUM ♥
Milna Wohi Hai Jo Tera Muqader  Hai
No Game Selling
No Membership
No Fees 
   SunO Sab Ki =→→→
KarO Apny ♥Dil Ki →
(Shaqal AKRA)
200 1ST DRAW TO 200 1ST DRAW 
2000 SAY UNBRACK
 Akre ka farq se +1+1 ye 3 figer shakal Akra hai
(95)3921>>>4=(456)===66 shakal akra pass
(66)5525>>>0=(012)===19 shakal akra pass
(19)3904>>>8=(890)===06 shakal akra pass
(06)8359>>>6=(678)===26 shakal akra pass
(26)2069>>>4=(456)===14 shakal akra pass
(14)1969>>>3=(345)===04 shakal akra pass
(04)9064>>>4=(456)===56 shakal akra pass
(56)2448>>>1=(123)===32 shakal akra pass
(32)5156>>>1=(123)===85 shakal akra pass
(85)3303>>>3=(345)===34 shakal akra pass
(34)9928>>>1=(123)===12 shakal akra pass
(12)6434>>>1=(123)===32 shakal akra pass
(32)3713>>>1=(123)===33 shakal akra pass
(33)1333>>>0=(012)===92 shakal akra pass
(92)3987>>>7=(789)===77 shakal akra pass
(77)1403>>>0=(012)===29 shakal akra pass
(29)6944>>>7=(789)===49 shakal akra pass 
(49)9831>>>5=(567)===62 shakal akra pass
(62)9636>>>4=(456)===?? shakal akra pass
BOND 200 SHAKAL AKRA
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
HAR  ROZ  NEW  AUR  BEHTAREEN 
FARMULY  DEHKNE  KE
 LIYE  HAMRI  SITE
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHI.COM πŸ‘ˆ
πŸ‘‰ WWW.PRIZEBOND LODHIPK.COM πŸ‘ˆ
VIST KARTE RAHE.THANKS
Munir Ahmad 753 @ yahoo.com
🌷{ KING OF SMS }🌷
🌷🌷 03009018041 🌷🌷
🌷🌷🌷 03149018041 🌷🌷🌷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷