Posted By:-
Irshad Blouch


309 Days ago

HIT ROUT

Salam All~…~…~…~…

OPEN………ROUTINE

15……………to……………15

7(14)=1-4=3845
passsssssss 49

4(94)=9-4=5067
passssssss 63

6(31)=3-1=2734
passsssssss 49

4(99)=9-9=0512
passsssssss 05

0(58)=5-8=3845
passsssssss 41

4(17)=1-7=6178
passsssssss 73

7(32)=3-2=1623
passsssssss 62

6(24)=2-4=2734
passsssssss 21

2(12)=1-2=1623
passsssssss 35

3(59)=5-9=4956
passsssssss 96

9(60)=6-0=6178
passssssss ???

DOSTO PASS YA FAIL WO APKA NASIB
DOUAN ME YAAD APKA BHAI
IRSHAD"BLOUCH 0303,2727720
Posted By:-
Irshad Blouch


316 Days ago

Salam All~…~…~…~…

OPEN………ROUTINE

15……………to……………15

7(14)=1-4=3845
passsssssss 49

4(94)=9-4=5067
passssssss 63

6(31)=3-1=2734
passsssssss 49

4(99)=9-9=0512
passsssssss 05

0(58)=5-8=3845
passsssssss 41

4(17)=1-7=6178
passsssssss 73

7(32)=3-2=1623
passsssssss 62

6(24)=2-4=2734
passsssssss 21

2(12)=1-2=1623
passsssssss 35

3(59)=5-9=4956
passsssssss 96

9(60)=6-0=6178
passssssss ???

DOSTO PASS YA FAIL WO APKA NASIB
DOUAN ME YAAD APKA BHAI
IRSHAD"BLOUCH 0303,2727720
Posted By:-
Irshad Blouch


318 Days ago

(((((( Salam To ALL )))))))

((((( OPEN…ROUTINE ))))

……………………………………………

SIR Ab lodhi sahb BHAI Asim malik

BHAI Bholy sarkar BHAI Dilawar sahb

BHAI Irfan butt sahb MOHD Ali soomro sahb

Sain Baba Insaf shah ke naam karta hoon

…………………………………………

Jab bhi 7500 bond me 6 ka

open lag jaye tu 1500 bond

me 2,7 ka OPEN lagta hy
…………………………………………

(6)54529******(2,7)
~~~~~~~~~~~~
(2)22468=PASSSS

(6)62636******(2,7)
~~~~~~~~~~~~
(7)93392=PASSSS

(6)75037******(2,7)
~~~~~~~~~~~~
(7)99571=PASSSS

(6)76836******(2,7)
~~~~~~~~~~~~
(7)49492=PASSSS

(6)36055******(2,7)
~~~~~~~~~~~~
(××)××××=PASSSS


NOW=>THIS=>OPEN

(=>=><=*2=7*=><=<=) (=>=><=*2=7*=><=<=)

NOW=>THIS=>OPEN

DOSTO IS BAAR VIP NAHIN VVIP ROUT POST KARO GA

AP SAB DOSTO KA MARY HOSALA AFAZI KARNE SHOKRYA

DOUAN ME YAAD

APKA BHAI=Irshad blouch

0303,2727720