Posted By:-
Irshad Blouch


253 Days ago

Salam,,,,,,,To,,,,,,,All
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dearrrrrrr Brothers
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Fast Sec Tandola Routine

PRIZE BOND KE BADSHAH

LOVELY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,BROTHER

((( ASIM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MALIK )))

KE NAAM KARTA HOON

Aik Choti se koshish ________ ??

15000 To 750 Bond Ke Mohabat
–– –– –– –– –– –– –– ––
–– –– –– –– –– –– –– ––

7(91)005 ____ 9+1 ____1,6 __ Open
(79)1005 _ 7-9 = 2+1 = 3,8 __Close
79100(5) _ 5 H 0 ______ 0 __ Center

(((( 630 ** 680 ** 130 ** 180 ))))

(((( Second ))))

>>>>>>(( 130 ))<<<<<<
PAsssssssssssssssss

×××××××××××××××××××××××××××××
×××××××××××××××××××××××××××××

1(84)483 ____ 8+4 ____ 3,8 __ Open
(18)4483 _ 1-8 = 7+1 = 8,3 __Close
18448(3) _ 3 H 8 _______8 __ Center

(((( 838 ** 888 ** 388 ** 338 ))))

(((( Second ))))

>>>>>>(( 630 ))<<<<<<
PAsssssssssssssssss

×××××××××××××××××××××××××××××
×××××××××××××××××××××××××××××

9(45)895 ____ 4+5 ____ 9,4 __ Open
(94)5895 _ 9-5 = 5+1 = 6,1 __Close
94589(5) _ 5 H 0 _______ 0 __Center

(((( 960 ** 910 ** 410 ** 460 ))))

(((((( Frist ))))))

>>>>>>(( 960 ))<<<<<<
PAsssssssssssssssss

×××××××××××××××××××××××××××××
×××××××××××××××××××××××××××××

3(89)896 ____ 8+9 ____8,3 __ Open
(38)9796 _ 3-8 = 5+1 = 6,1__ Close
38989(6) _ 6 H 1 ______ 1 __ Center

×××××××××××××××××××××××××××××
×××××××××××××××××××××××××××××

Now <=> ,,,,,,,,,This,,,,,,,,,, <=> Tendole

750 Bond, Lahore <×××><×××> Me

[[[[[[ 811 ** 861 ** 311 ** 361 ]]]]]]

750 Bond, Lahore <×××><×××> Me

Now <=> ,,,,,,,,This,,,,,,,,, <=> Tendole

×××××××××××××××××××××××××××××××
×××××××××××××××××××××××××××××××

Douan Me Yaad Apka Bhai

Irshad Blouch 03032727720
Posted By:-
Irshad Blouch


270 Days ago

Salam to ALL LOVERS & FRIEND & VISITORS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LINK=ROUTINE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LOVELY,,,=,,,BROTHERS

(ASIM""""""""="""""""MALIK)

{ABID"""""=""""""HUSSAIN}

{TAFSEEN"""="""HAIDER}

(DILAWAR"""="""SAHAB)

KE"""""""""""=""""""""""NAAM
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4TH FIG 5TH FIG JAMA &
JAMA SE 3 MENAS SE &
EK KAM EK ZAIDA LINK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

321(03)9……,,,,,,,9,,0,,1 2(1)2238…DAZZZZZ

212(23)8……,,,,,,,1,,2,,3 (2)67089…DAZZZZZ

267(08)9……,,,,,,,4,,5,,6 3(5)9978…DAZZZZZ

359(97)8……,,,,,,,3,,4,,5 9(4)5895…DAZZZZZ

945(89)5……,,,,,,,4,,5,,6 9(6)0247…DAZZZZZ

960(24)7……,,,,,,,2,,3,,4 6(3)6055…DAZZZZZ

636(05)3……,,,,,,,1,,2,,4
(1)80231…DAZZZZZ

180(23)1……,,,,,,,1,,2,,3
(2)47043…DAZZZZZ

247(04)3……,,,,,,,0,,1,,2
(21)0469…DAZZZZZ

210(46)9……,,,,,,,7,,8,,9
(××)××××DAZZZZZZ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NOW=>THIS=>LINK

(=><=7=>8=>9=><=) (=><=7=>8=>9=><=)

NOW=>THIS=>LINK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DOUAN ME YAAD APKA BHAI

Irshad blouch 0303,2727720
Posted By:-
Irshad Blouch


284 Days ago

SALAM~TO~ALL~…~…

CLOSE……ROUTINE

BHAI ASIM ALI MALIK
BHAI TAFSEEN HAIDER

KE NAAM KARTA HOO

Jab bhi 40000 Bond Open k ooper Open
Same Khel Jaye To 15 din baad 200 Bond
me 2 2 close set bana raha hy 2-2 colse
.
.
chek now.
.
.
set……………(01)

40000~ (4)840
40000~ (4)188

15 din baad
.
200…1(2)44 dazzz
.
.
40000~ (5)716
40000~ (5)908

15 din baad
.
200…3(0)22 dazzz
.
.
set………………(02)

40000~ (0)579
40000~ (0)583

15 din baad
.
200~ 3(3)13 dazzz
.
.
40000~ (0)583
40000~ (0)005

15 din baad
.
200…7(1)08 dazzz
.
.
set……………(03)

40000~ (1)900
40000~ (1)904

15 din baad
.
200…7(1)92 dazzz
.
.
Now Now
.
40000~ (2)670
40000~ (2)470

15 din baad
.
200…×(9)×× dazzz
.
AB YA SET TAB JA KE COMPLET HO
GA YAHEN 9 KA CLOSE LAGE TAB

SINGLE…CLOSE

9 - 9 - 9 - 9 - 9
9 - 9 - 9 - 9 - 9
9 - 9 - 9 - 9 - 9
9 - 9 - 9 - 9 - 9
.
DOUAN ME YAAD IRSHAD BLOUCH
0303,2727720, 03032727720