Posted By:-
Irshad Blouch


382 Days ago

SALAM<->ALL<->FRIEND,S
<<====<[[[[+××+]]]]>====>>

[[ CLOSE KA EK VIP ROUT ]]

~~~~~~~~~~~~~~~~~
[[[] All visitors Brothers []]]
×××××××××××××
~~~~~~~~~~~~~~~~~

YA ROUT BHI ME APNE GARIB
DOSTO KE NAAM KARTA HO KHILO
AUR KAMO KIYA YAAD KAR GAYE

BHAI ASIM MALIK
BHAI TAFSEEN HAIDER
BHAI BHOLY SARKAR
BHAI DILAWAR KHAN
BHAI ANJUM KHAN

UMEED HY YA ROUT GREAT
PLAYERS KO BHI PASAND
AYE GA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1500 <==××× TO ×××==> 1500

PICHLY 2 SAAL SE 1500 BOND
KA 6TH FIG JIS SIDE LAGTA HY
CLOSE BHI USI SIDE KA CHIK N

Lets seeeeeeeeeeeeeeeeeeee

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

38089(7)…(1,3,5,7,9)…CLOSE
4(7)4026…DAZZZZZZZZZZZ

47402(6)…(0,2,4,6,8)…CLOSE
7(4)8085…DAZZZZZZZZZZZ

74808(5)…(1,3,5,7,9)…CLOSE
5(3)2148…DAZZZZZZZZZZZ

53214(8)…(0,2,4,6,8)…CLOSE
3(4)8344…DAZZZZZZZZZZZ

34834(4)…(0,2,4,6,8)…CLOSE
7(2)0767…DAZZZZZZZZZZZ

72076(7)…(1,3,5,7,9)…CLOSE
6(3)1269…DAZZZZZZZZZZZ

63126(9)…(1,3,5,7,9)…CLOSE
4(1)7651…DAZZZZZZZZZZZ

41765(1)…(1,3,5,7,9)…CLOSE
2(1)2238…DAZZZZZZZZZZZ

21223(8)…(0,2,4,6,8)…CLOSE
1(8)0231…DAZZZZZZZZZZZ

18023(1)…(0,2,4,6,8)…CLOSE
×(×)×××××…DAZZZZZZZZZZZ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1500,,,,BOND,,,,KARACHI

Wait ,,,, Wait ,,,, Wait

(((((((((( TAAK ))))))))))
CLOSE………………CLOSE
[[ 1,,,,,3,,,,,5,,,,,7,,,,,9 ]]
((( 1 ))) <=××=> ((( 1 )))
((( 3 ))) <=××=> ((( 3 )))
((( 5 ))) <=××=> ((( 5 )))
((( 7 ))) <=××=> ((( 5 )))
((( 9 ))) <=××=> ((( 7 )))
CLOSE………………CLOSE
[[ 1,,,,,3,,,,,5,,,,,7,,,,,9 ]]
(((((((((( JUFT ))))))))))

Wait ,,,, Wait ,,,, Wait

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DOUAN ME YAAD APKA BHAI

IRSHAD BLOUCH
0303,,,,,,,,2727720
Posted By:-
Irshad Blouch


382 Days ago

SALAM<->ALL<->FRIEND,S
<<====<[[[[+××+]]]]>====>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~
[[[] All visitors Brothers []]]
×××××××××××××
[[[] Vip Tandola Routine []]]
~~~~~~~~~~~~~~~~~

YA ROUT ME APNE GARIB DOSTO
KE NAAM KARTA HO KHILO AUR
KAMO KIYA YAAD KAR GAYE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

open= open se 1+ -2 aur khud

close= frant akra jama ka home

sentr= open se 2-2-2-2 senter

Lets seeeeeeeeeeeeeeeeeeee

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)80231--> ( 9,,,1,,,2 ) Open

(18)0231--> ( ,,,,,4,,,,, ) Close

(1)80231--> ( 1,9,7,5 ) Snter

FAST ((,,,,,,, 247 ,,,,,,,,)) PASSS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2)47043--> ( 0,,,2,,,3 ) Open

(24)7043--> ( ,,,,,1,,,,, ) Close

(2)47043--> ( 2,0,8,6 ) Snter

FAST ((,,,,,,,, 210 ,,,,,,,,)) PASSS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2)10469--> ( 0,,,2,,,3 ) Open

(21)0469--> ( ,,,,,8,,,,, ) Close

(2)10469--> ( 2,0,8,6 ) Snter

SEC (( ,,,,,, 082 ,,,,,, )) PASSS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(3)89896--> ( 1,,,3,,,4 ) Open

(38)9896--> ( ,,,,,7,,,,, ) Close

(3)89896--> ( 3,1,5,7 ) Snter

SEC ((,,,,,,,, 177 ,,,,,,,,)) PASSS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)56055--> ( 9,,,1,,,2 ) Open

(15)6055--> ( ,,,,,1,,,,, ) Close

(1)56055--> ( 1,9,7,5 ) Snter

SEC ((,,,,,,,, 211 ,,,,,,,,)) PASSS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(0)04385--> ( 8,,,0,,,1 ) open

(00)4385--> ( ,,,,,5,,,,, ) close

(0)04385--> ( 0,8,6,4 ) sentr

((( Now,,,,,This,,,,,Tandole )))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1500,,,,BOND,,,,KARACHI

Wait ,,,, Wait ,,,, Wait ,,,, Wait

F,,,,,,,,,,,S
((( 850 ))) <=××=> ((( 858 )))
((( 856 ))) <=××=> ((( 854 )))
F,,,,,,,,,,,S
((( 050 ))) <=××=> ((( 058 )))
((( 056 ))) <=××=> ((( 054 )))
F,,,,,,,,,,,S
((( 150 ))) <=××=> ((( 158 )))
((( 156 ))) <=××=> ((( 154 )))
F,,,,,,,,,,,S

Wait ,,,, Wait ,,,, Wait ,,,, Wait

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DOUAN ME YAAD APKA BHAI

IRSHAD BLOUCH
0303,,,,,,,,2727720
Posted By:-
Irshad Blouch


400 Days ago

Salam to All Brother,s
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

LINK <--~--> ROUTINE

LOVELY,,,=,,,BROTHERS

(((( ASIM"="MALIK ))))
ABID"="HUSSAIN
TAFSEEN"""="""HAIDER
DILAWAR"""="""SAHAB
(((( KE",,,=,,,"NAAM ))))
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

321(03)9 <--……--> 9,,0,,1 2(1)2238…DAZZZZZZZZ

212(23)8 <--……--> 1,,2,,3 (2)67089…DAZZZZZZZZ

267(08)9 <--……--> 4,,5,,6 3(5)9978…DAZZZZZZZZ

359(97)8 <--……--> 3,,4,,5 9(4)5895…DAZZZZZZZZ

945(89)5 <--……--> 4,,5,,6 9(6)0247…DAZZZZZZZZ

960(24)7 <--……--> 2,,3,,4 6(3)6055…DAZZZZZZZZ

636(05)3 <--……--> 1,,2,,4
(1)80231…DAZZZZZZZZ

180(23)1 <--……--> 1,,2,,3
(2)47043…DAZZZZZZZZ

247(04)3 <--……--> 0,,1,,2
(21)0469…DAZZZZZZZZ

210(46)9 <--……--> 7,,8,,9
3(8)9896...DAZZZZZZZZ

389(89)6 <--……--> 4,,5,,6
1(5)6055…DAZZZZZZZZ

156(05)5<--……--> 1,,2,,3
(××)××××…DAZZZZZZZZ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NOW<=>"THIS"<=>LINK

(=><=1<=>2<=>3=><=) (=><=1<=>2<=>3=><=)

NOW<=>"THIS"<=>LINK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DOUAN ME YAAD APKA BHAI

Irshad blouch 0303,2727720