Posted By:-
Akhtar Husain Sehgal


87 Days ago

Salam to all

Fourcast on hatrik

bond 200 third main cntr 9 lag jaye to 3 mah pehly 200 s ka back akrra next year 200 third main frunt akrra air back 80 lag RHA hai

See

2000 200 f18(9)8
2000 200 f 03(69)

Frunt

69 96
Back 80
2001 200 f 9680 pass

2010 200 f 81(9)4
2010 200 f 21(82)
Frunt

82. 28
Back
80
2011 200 f 2880 pass

Now

2017 200 f 35(9)9
2017 200 f 73(28)

Frunt

28 82

BAck

80
2018 200 third wait

Fourcast

2880
8280
F/s
Lagain
Posted By:-
Akhtar Husain Sehgal


241 Days ago

salam to all

F/s
akra root

63×58743×=£13(69)5987
69
64
Next s 64 pass

66×58743×=£15(03)1423
03
08
Next s 03 pass

62×58743×=£13(26)4644
26
21
Next f 26 pass

Now

26×58743×=£23(32)7002
32
37

F+s akrra

32323232323232323232

37373737373737373737

Akhtar Husain Sehgal
Posted By:-
Akhtar Husain Sehgal


254 Days ago

salam to all

friends calculator sy tandola nikle RHA hai

khail laina 10×10 main hatrik PR hai

63×259215×=£26(668)669

F 668

66×259215×=£29(269)016

F 629

Now

62×259215×=£ 25(828)764

Fs ply krna

Akhtar Husain Sehgal

828
288